ke - la, su
TAITEEN VERKKOKAUPPAAN

Maija Ojanen

Maija Ojanen
29.04.2024
09.06.2024
Maija Ojanen - Pop up -näyttely

Maija Ojanen (s.1981) on Jyväskylässä työskentelevä kuvataiteilija (TaM), joka on taiteessaan keskittynyt paperille työskentelyyn piirtäen ja maalaten. Taiteen tekeminen on hänelle ihmisenä olemisen ja maailmassa olemisen kokemuksen tulkitsemista taiteen keinoin. Oleellinen osa hänen työskentelyään on havainnosta piirtäminen. Se on yksi tapa tuoda omaa ajattelua ja kokemusta maailmasta näkyväksi ja sen merkitsemistä paperille. Teosten tekeminen on liikkumista havaintotodellisuuden ja mielikuvan sekä, muistin ja ajatusten todellisuuden välillä. Hänen kuvamaailmansa keskiössä ovat maailmankatsomus ja ihmiskäsitys.. Teosten kuvamaailmaa vaihtelee dokumentaarisesta lähiympäristön kuvauksesta surrealistiseen kuvakerrontaan.

Näyttelykokonaisuus muodostuu vesiväri ja guassimaalauksista. Maalausten lähtökohtana ovat lähimetsiin suuntautuneiden retkien aikana löydetyt erilaiset majat ja rakennelmat. Teossarja kuvaa maahan ja puihin rakennettuja majoja, jotka toimivat piiloina, turvapaikkoina ja suojina tai toimivat lähtöpisteinä erilaisiin seikkailuihin ja mielikuvitusmatkoihin. Paikkoja joissa voi turvallisin mielin tunnustella omaa paikkaa maailmassa ja kuulostella luontoa, omia tuntemuksia ja harjoitella kodin rakentamista. Luontoyhteys ja ihmisen jättämät jäljet ovat läsnä teoksissa, tarjoten pohdintaa ihmisyydestä, ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, sekä ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisesta. Majojen parissa pääsee tutkimaan maailmassa olemisenkokemista ja omaa suhdetta luontoon ja elinympäristöömme.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

SAMALTA TAITEILIJALTA
UUDET