ons - lör, su
KÖP KONST PÅ WEBBEN

Maija Ojanen

Maija Ojanen
29.04.2024
09.06.2024
Maija Ojanen - Pop up -utställning

Maija Ojanen (fd. 1981) är en bildkonstnär (TaM) som arbetar i Jyväskylä och har inriktat sig på att rita och måla på papper. Konstskapandet för henne handlar om att tolka mänskligt och världsligt existens genom konstnärliga medel. En väsentlig del av hennes konst är att rita från observation. Det är ett sätt att göra ens eget tänkande och erfarenhet av världen synlig och att föra det till papper. Skapandet av verken är en rörelse mellan observationens verklighet och fantasins, minnets och tankarnas verklighet. I hennes bildvärld är världsåskådning och människosyn i fokus. Verkens bildvärld varierar från dokumentär beskrivning av närmiljön till surrealistisk bildberättelse.

Utställningen består av akvarell- och gouachemålningar. Målningarnas utgångspunkt är olika kojor och konstruktioner som hittats under utflykter till närliggande skogar. Verkserien skildrar kojor och stugor byggda på marken och i träden, som fungerar som gömställen, tillflyktsorter och skydd eller som utgångspunkter för olika äventyr och fantasiresor. Platser där man med trygghet kan utforska ens egen plats i världen och lyssna till naturen, ens egna känslor och öva på att bygga ett hem. Kopplingen till naturen och de spår människan lämnat efter sig är närvarande i verken och erbjuder reflektion om mänskligheten, förhållandet mellan människa och natur, samt mötet mellan människans inre och yttre värld. Ojanens konstnärliga arbete har stöttats av Finlands Kulturfond.

SAMALTA TAITEILIJALTA
UUDET