ons - lör, su
KÖP KONST PÅ WEBBEN

Risto Lehtinen

Risto Lehtinen
22.04.2024
09.06.2024
Risto Lehtinen - Yesterday

Esittelyteksti Risto Lehtinen (f. 1984) är en i Borgå bosatt bildkonstnär, som också arbetar i Helsingfors. I Ristos arbeten innehar traditionella tekniker baserade på oljefärger en viktig roll. Han har ett alkemistiskt grepp när det gäller att framställa och utveckla oljefärger som en del av det måleriska uttrycket. Arbetenas motiv hämtar han från sitt eget liv, men han är medveten om att betraktaren tolkar arbetena ur sitt perspektiv. För honom är motivet en inspirationskälla, som därefter förlorar sin betydelse.

Yesterday

Arbetena på utställningen Yesterday kombinerar minnen, fantasi och måleriska beslut. Min metod att måla baserar sig på minnesbilder av olika platser och objekt. Om jag sluter ögonen kan jag till exempel se hur min arbetsresa ser ut. Jag följer vägen till en lämplig plats och skapar en landskapsmålning av den. Målningen ska dock betraktas på måleriets villkor med öppna ögon och närvaro i nuet, vilket placerar arbetena någonstans mitt emellan det figurativa och abstrakta.

SAMALTA TAITEILIJALTA
UUDET