Menu

10.11.2017-14.1.2018
Caj Bremer, cirka 100 bilder från Finland

samt

Grupputställningen: Finland nu och i framtiden

Ilkka Aho, Jouko Alapartanen, Nina Forsman, Elisa Hämärä, Aleksandra Kulonen, Mirja Ilkka, Sanna Maria Paananen, Paananen & Ulvila, Anastassia Proussova, Vuokko Salmenkivi, Vesa Syrjänen och Katarina Ögård

Utställningarna är en del av Finland100-programmet.