Ons - lör, Sön
kaikki tapahtumat

Fanny Tavastila

Fanny Tavastila
06.06.2022
14.08.2022
- The Inner and Outer

Fanny Tavastila bor och arbetar i Helsingfors. Hon har aktivt hållit separatutställningar i Finland, Köpenhamn och New York och ofta blivit inbjuden att delta i olika grupputställningar och tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. År 2021 tilldelades Tavastila Grönqvistska stiftelsens stipendium och blev samma år utvald att utveckla ett utställningskoncept för det nyöppnade designhotellet RUNO Hotel Porvoo i Borgå, där hon verkar som utställningskurator.

”Fanny Tavastilas konst präglas av ett nyanserat spektrum av känslor. Hon arbetar långsamt med sina målningar i lager: de är intuitiva och mångtydiga studier i relationen mellan det synliga och osynliga, vardagen och festen, det figurativa och abstrakta. Med en stark och lyrisk känsla för färger, rytm, textur och komposition, fångar hennes målningar någonting som inte är lätt att beskriva med ord.” – Antonia Hamberg

Utställningen har fått stöd av Taike, Svenska kulturfonden och Hélène och Walter Grönqvists stiftelse.