Ons - lör, Sön
kaikki tapahtumat

Sari Bremer

Sari Bremer
21.04.2022
05.06.2022
Sari Bremer - 3 x Bremer

Bremer förverkligar sin konstnärliga vision genom att arbeta med metallgrafik som möjliggör ett brett och unikt bildmässigt uttryck. I sina bilder väver hon samman naturens skönhet och farorna som lurar där samt reflekterar över vår plats i kosmos. Skönhet och oreda både hos människor och i naturen för en konstant kamp mot varandra. Bildspråket i verken är sagolikt, och Bremer hoppas att både vuxna och barn kan finna betydelser i dem. Hennes mål är att vi ska få en upplevelse som både innebär en flykt från verkligheten och tvingar oss att möta den. I sina bilder synliggör hon gränsområdet mellan det kända och okända.

Motivet i ett verk kan dyka upp i ett annat verk, men ur ett annat perspektiv. Utgångspunkten är inte en linjär berättelse utan snarare en dold handling där man antingen upptäcker sambandet mellan de olika verken eller så gör man det inte. Det är ett slags lek där man kan hitta dolda nivåer i en bild som en annan bild sedan utvecklar eller belyser.

Bildernas estetik och samtidigt den spända stämningen öppnar upp för en berättelse som vi kan bestämma för oss själva. Ett viktigt inslag i bilderna är lekfullhet. Bremer kryddar sina dramatiska bilder med humor. Ingenting är riktigt så som det först verkar, och bilderna kan dölja trådar av flera berättelser. Genom sin konst vill Bremer också värna om traditionen med metallgrafik som möjliggör ett brett och samtidigt helt unikt bildmässigt uttryck.

Verken är gjorda med flerfärgad metallgrafik där bilden etsas på 2-3 kopparplåtar, från vilka den sedan trycks på papper. Det slutgiltiga verket blir färdigt när flera kopparplåtar trycks på ett papper ovanpå varandra. Bremer gör alla sina tryckningar själv, eftersom det är en viktig del av den kreativa processen. Därför blir varje verk lite annorlunda varje gång.