Vi har öppet även på självständighetsdagen
KÖP KONST PÅ WEBBEN

Markus Tornberg

Markus Tornberg
30.10.2023
07.01.2024
Markus Tornberg - Månadens unga konstnär

Jag målar narrativt och fångar ögonblick av det förunderliga livet, den märkvärdiga människan och den fina naturen. Jag gör expeditioner till medvetandets och det undermedvetnas fascinerande värld men analyserar också vårt märkvärdiga liv och vår värld mycket medvetet genom konsten.

Jag söker hela tiden efter något, och ibland hittar jag något intressant och speciellt, något nytt och annorlunda. I mina arbeten förekommer ofta märkvärdiga människo- eller djurskepnader. Positionen, gesterna, minspelet, kroppsspråket förtäljer sina berättelser, och ofta bär de på många dimensioner inom sig. Även vår fina natur har blivit ett allt vanligare motiv i mina målningar i form av färger och fantasifulla abstraktioner.

Det abstrakta är vid sidan av det konkreta en ny intressant utmaning i mitt arbete. När man kombinerar abstrakt och konkret kan man skapa nya, vackra och fantastiska världar som samtidigt innehåller något som är sant och något fantiserat, något slags budskap från en osynlig värld som ändå är sann för oss.

Framför allt strävar jag efter att njuta av den kreativa processen och liksom i livet i största allmänhet ta emot allt såsom det uppenbarar sig. Jag tror att det här också syns i mina arbeten. Alla slags känslor och stämningar, idéer, tankar, drömmar och även utmaningar hör till såväl livet som konsten. Konsten förmedlar budskap om denna märkvärdiga livsgåva och låter oss ta del av dem. I min konst analyserar jag livet som mysterium och underverk. Jag vill utveckla min kreativa process, jag söker efter och studerar olika konstnärliga tekniker och metoder.

Även om jag respekterar och värdesätter bildkonstens rika arv och själv använder fina traditionella arbetsmetoder och tekniker söker jag ständigt efter nya sätt att teckna och måla. Jag har utvecklat många intressanta och unika tekniker med vars hjälp man kan studera människan, världen och livet. Nya arbetsmetoder och tekniker är på sätt och vis ett resultat av den kulturella evolutionen, utveckling som utgår från ett gammalt fundament. Samma färgpigment har använts i årtusenden. Men jag färdas dock ofta hellre fritt i djup snö än väljer gamla skidspår som åstadkommits av andra.

Tack för att jag får visa för världen vad som föds och flödar genom mig. Själva skapandet ger mig mycket men ännu mer får jag när jag vet att konstverken kommer att föra dialog med betraktaren. Om något arbete av mig berör, tilltalar utan ord via känslor eller stämningar har jag fått särskilt mycket. Tack!