Ons - lör, Sön
kaikki tapahtumat

Outi Piiroinen

Outi Piiroinen
21.04.2022
05.06.2022
Outi Piiroinen - Maailman onnellisin kansa

Enligt den internationella World Happiness-undersökningen har Finland år 2022 för femte gången i rad utsetts till världens lyckligaste land. Landet har en hög BNP och förväntad livslängd, en låg nivå av korruption och tillräckligt med fritid. Ren och skär lycka och glädje.

Men om man vet ens lite om vad som händer i samhället, kan jublet snabbt förbytas i andra stämningar. I stället bör vi höja blicken och se på finskheten ur ett mer övergripande perspektiv. Då pengarna bestämmer nivån av lyckan, ställer vi oss över naturen och sveper undan mycket sådant som är mänskligt och arttypiskt beteende och som med största sannolikhet är själva hörnstenarna för lycka.

Så hur ser dagens finskhet ut, finländarnas levnadsvanor och värderingar? Hur väl tar samhället hand om sina invånare och vad är vår koppling till naturen?

Piiroinen har närmat sig helheten med en utomståendes ögon. Hon betraktar den urbana finska medborgaren långt borta från skogarna i norra Karelen och den minoritet som har anpassat sig dåligt till samhällets ramar.
Piiroinen tycker att det hur finländarna har byggt upp sin vardag är fascinerande, och likaså det hur mycket vi är beredda att sträva efter ett lättare liv, utan att förstå vilka konsekvenser det har. Hon gör ofta jämförelser mellan det förflutna och vår nutid och försöker framföra sina tankar från flera perspektiv samtidigt. Hennes avsikt är att tillbakavisa antagandet om människors gudomliga status genom att återställa dem till sin ursprungliga plats, som en del av ett större sammanhang och naturen.

Av denna anledning är fågelmänniskor eller människofåglar ett ofta förekommande motiv i Piiroinens verk. De finska fåglarna har valts ut som parhäst för finländare för de är lätta att anknyta till den brokiga gruppen av finländare, med sina olika egenskaper och värderingar. Det finns en stor variation och mångfald i bådas livsmiljöer – en rikedom som riskerar att försvinna till följd av en utveckling som går mot en allt större likformighet och centralisering i det moderna samhället.
Piiroinens mål är att utmana oss att tänka på vad lycka egentligen är. Motsvarar vårt liv idag vårt inneboende beteende och våra behov, eller borde vi tänka mer långsiktigt och lämna bekvämlighetszonen – och inte sätta oss själva före andra. Framför allt vill hon påminna oss om att vi inte är avskilda från naturen eller naturen från oss.

Konstnären har fått stöd av Finlands kulturfonds Nordkarelenfond.