Menu

Amanda Bieber

”Kuvasarja Hopeanvihreä kertoo valon löytämisestä kun suurin osa tuntuu raskaalta ja ylipääsemättömältä. Hopeanvihreä kuvittaa henkilökohtaisen trauman hoitoa. Kun olemme läpikäyneet jotain traumaattista on seuraamus yleensä ahdistuneisuus. Silloin aivot lähettävät stressisignaaleja kehon eri osiin joihin reagoidaan eri tavalla. Hopeanvihreä on reaktio Siitä reaktiosta.”

Amanda Bieber on opiskellut Ammattikorkeakoulu Noviassa ja kuvasarja Hopeanvihreä oli osa hänen lopputyötään. Vapaa-aikanaan Bieber tekee graafista suunnittelua ja valokuvaa freelance pohjalla. Hän on myös hyvin innoissaan kuvataiteesta. Bieber inspiroituu orgaanisista elementeistä ja kokeilee omassa valokuvauksessaan mielellään erilaisia sekatekniikoita.

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Bildserien Silvergrön handlar om att hitta en gnutta ljus då det mesta känns tungt och oöverkomligt. Silvergrön illustrerar behandlingen av ett personligt trauma. När vi genomgått något traumatiskt är följden oftast något ångestfyllt. Hjärnan skickar då ut stress signaler till olika delar av kroppen som vi sedan på olika sätt reagerar på. Silvergrön är en reaktion på Den reaktionen.”

Amanda Bieber har studerat på Yrkeshögskolan Novia och bildserien Silvergrön var en del av hennes slutarbete. Under fritiden gör Bieber grafisk planering och fotograferar på frilansbasis. Hon är även mycket begeistrad över bildkonst. Bieber inspireras av organiska element och experimenterar gärna med olika blandtekniker i sitt fotografi.

Guldregnet
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Omfamnad
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Kitö
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Silvergrön
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€

Caj Bremer

Vuonna 1929 Helsingissä syntynyt valokuvaaja ja akateemikko Caj Bremer aloitti lehtikuvaajan uransa vuonna 1951. Uutisvalokuvaajana Bremer teki uutiskuvaajan töitä muun muassa Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Bremer on toiminut myös taiteilijaprofessorina ja valokuvajournalismin opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa sekä saanut valtion valokuvapalkinnon vuosina 1968 ja 1973, valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuotena 1973 sekä valtion journalistipalkinnon vuonna 1994.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Fotograf och akademiker Caj Bremer föddes i Helsingfors 1929 och började sin karriär som tidningsfotograf 1951. Som nyhetsfotograf arbetade Bremer bland annat för Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Dessutom har Bremer varit konstnärsprofessor och lärare i fotojournalistik vid Konstindustriella högskolan och tilldelats statens fotografipris 1968 och 1973, statens informationspris 1973 och statens journalistpris 1994.

Purjehduskilpailu
Bremerin vedostama orginaalikuva
editio 1/1
1963
1100€
Min Drömvärld [5]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)

Min Drömvärld [6]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [9]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [10]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [14]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [21]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [24]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [3]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)

Kaiju Haanpää

Valmistuin taidemaalariksi, mutta kankaasta tuli töitteni materiaali. Maalaan langoilla ja kankailla. Tekstiilikollaasi on tekniikka, joka edellyttää pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä, mutta tarjoaa samalla intuitiolle ja vapaalle sommittelulle hyvät mahdollisuudet. Työn voi rakentaa spontaanisti pala palalta, kerros kerrokselta, muotoaan hakevan ajatuskudelman johdattamana. Lopputulos on joskus itsellekin yllätys.

Työn lähtökohta voi olla elämäntilanne, tapahtuma, tunnetila, ajatus, uni tai mielikuva. Alitajunta kuljettaa mukanaan tiettyjä symboleja ja muotoja, toistaa niitä töiden kuvaelementteinä ja muodostaa niistä töiden perussanastoa. Pelkistetty kuvakerronta ei ole juttuni, pikemminkin aistivoimainen rehevyys. Rakastan puhtaita värejä, kultaa ja hopeaa, koristeellisuutta, banaaliuttakin. Lähi- ja Kauko-Idän värikylläinen taide kiehtoo minua.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag utbildades till målare, men tyg blev materialet i mina arbeten. Jag målar med tråd och tyg. Textilkollage är en teknik som kräver tålamod och seghet men ger samtidigt spelrum för intuition och fri komposition. Arbetena kan konstrueras spontant bit för bit, lager på lager ledda av tankemönster som söker sin form. Slutresultatet är ibland en överraskning även för mig själv.

Konstverket kan utgå från en livssituation, en händelse, ett stämningsläge, en tanke, en dröm eller en föreställning. Vissa symboler och former dyker upp ur undermedvetandet och förvandlas till bildelement och ett elementärt språk i i arbetena. Min grej är inte ett avskalat bildspråk utan snarare en sensuell frodighet. Jag älskar rena färger, guld och silver, det dekorativa och även det banala. Jag fascineras av Mellanösterns och Fjärran Österns färggranna konst.

 

 

Iltaperhot
Tekstiilikollaasi
50 x 100cm
2018
1700€
Muistot
Tekstiilikollaasi
109 x 132cm
2018
2900€
Terra
Tekstiilikollaasi
120 x 211cm
2018
5200€
Siipi
Tekstiilikollaasi
105 x 103cm
2018
2300€

Niels Haukeland

Polttaessani hiiltä huomasin miten upea mustaväri siitä syntyi. Halusin käyttää sitä teoksissani. Piirtäessäni huomasin kuinka sain teokseen kolmiulotteisen lopputuloksen. Tavoittelen teoksissani alkuperäistä työtäni kuvanveistäjänä. Maalaukseni toimivat kontrastina, tavoitellen ohutta syvyysvaikutelmaa, kepeyttä.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När jag brände kol märkte jag hur fantastisk svart färg det blev. Jag vill använda det i mina arbeten. När jag ritade märkte jag att jag fick en tre dimensionellt slutresultat. Jag strävar till att i mina arbeten uppnå mitt ursprungliga jobb som skulptör. Målningarna fungerar som kontrast, ett tunt djuphetsavtryck, lätt.

Ismo Hyvärinen

”Mina verk handlar om mänsklighet och om att vara människa. Jag är en observatör, en som iakttar från sidan om. Mina målningar föds ur det dagliga livet, men bilderna fångar något som är skörare och bräckligare än själva vardagen. Konsten erbjuder mig ett verktyg som synliggör det ordlösa, och därmed skulle stanna onåbart, blir synliga.

Måleriet är en konstant resa,där måleriets teknik erbjuder otaliga sätt att granska vår existens och sätt att finnas till. Mina målningar flyr en litterär tolkning, men via färgerna får jag fram abstrakta fenomen. Jag känner själsfrändskap med berättarna under romantiken, då känslor hade en framhävd position inom konsten. Då poängterade man känslans betydelse inom konsten.

För mig är målandet en visuell och filosofisk dialog med min omgivning. Jag lyssnar alltid på musik då jag målar och därför känner jag en naturlig närhet till musikens terminologi i mina verk. För mig är mina verk symfoniska dikter. De är färdiga då de sjunger av sig själva.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

Tässä ja nyt
Öljy kankaalle
170 x 150 cm
2017
5900 €
Alttari
Öljy kankaalle
170 x 160 cm
2017
5900 €
Ensi-ilta
Öljy kankaalle
110 x 110 cm
2017
3900 €
Seuraava näytös
Öljy kankaalle
120 x 130 cm
2017
4400 €
Maailma tapahtuu toisaalla
Öljy kankaalle
Triptyykki
160 x 410 cm
2017
14 000 €

Juuso Hämäläinen

”Olen aina asunut luonnon lähellä, joten se on tullut todella tärkeäksi ja inspiroivaksi paikaksi minulle. Kun menen kävelylle luontoon pystyn olemaan juuri siinä hetkessä ja tuntemaan kuinka olen osa luontoa ja suurempaa kokonaisuutta. Se tuntuu todella maagiselta ja haluan kuvieni kautta jakaa sitä tunnetta. Haluan myös motivoida muita ihmisiä viettämään hieman enemmän aikaa luonnossa. Koen, että pelkän valokuvauksen avulla en pysty välittämään tunteitani tarpeeksi vahvasti. Siksi vietän jokaisen kuvan kohdalla tunteja ja joskus myös päiviä aikaa käsitellessäni kuvaa, jotta saisin sen herättämään katsojassa juuri kokemaani mystistä tunnetta.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Jag har alltid bott nära naturen och därför har naturen alltid inspirerat mig. När jag promenerar i naturen lämnar jag tankarna hemma och bara då kan jag befinna mig i nuet och känna mig som en del av naturen och en större helhet. Just det känns väldigt magiskt och via mina bilder önskar jag att dela med mig av denna känsla. Jag hopas även att detta skulle leda till att flera mänskor skulle tillbringa lite mer tid i naturen. Jag upplever att jag inte enbart genom fotografering kan förmedla mina känslor tillräckligt starkt. Därför sätter jag ner flera timmar och ibland även dagar på bildbehandling för att bilderna skall förmedla den mystiska känslan jag upplevt.”

 

 

Rising Galaxy
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Old Aqueduct
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Norwegian Magic
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€

Mirja Ilkka

Luonnonmuodot innostavat tutkimaan kohteen värejä, muotoja ja niihin osuvia valoja melko rennosti. Useimmiten työn edetessä ajatus lähtee ihan muualle tai vaihtuu kokonaan. Kukkien maalaaminen keskellä talvea toi tärpätin katkuiseen työhuoneeseen kesän tuoksun ja odottavan tunnelman. Vihdoinkin kesä!

Tiedustelut/ Förfrågningar

Naturens former inspirerar till att undersöka objektets färger, former och ljuset som träffar dem. Efterhand att arbetet fortskrider rymmer tanken eller byts helt ut. Att måla blommor på vintern får arbetsrummet att dofta sommar och ger en förväntansfull känsla. Äntligen sommar!

Liljat
Öljy kankaalle
91cm x 116cm
2016
1200€
As I remember You II
Öljy kankaalle
100cm x 116cm
2017
1200€
MYYTY

Anita Jensen

Anita Jensen tulkitsee perinteisten japanilaisten kuvan ja tekstin esitysmuotoja uusimpien tekniikoiden ja materiaalien avulla. -Töitäni voisi kutsua ”surrealistisiksi fotomontaaseiksi”, jotka on toteutettu eri kokoisina pigmenttivedoksina erilaisille länsimaisille ja japanilaisille taidepainomateriaaleille Työt muodostavat tilallisia kokonaisuuksia tai ovat yksittäisiä vedoksia. Kuvamateriaali on kerätty  melkein kahdenkymmenen vuoden aikana aikaisemmilta Japanin matkoiltani ja yhdistetty suomessa ottamiini valokuviin.

”Sisällöllisesti töissäni käsittelen joitakin itselleni kaikkein läheisimpiä japanilaisen kulttuurin käsitteitä ja käsitepareja. -Sanotaan, että Japania ei voi ymmärtää vain pinnalta vaan on astuttava sen sydämeen. Siihen kai juuri kaikella paneutumisellani ja tutkimisellani ja peilaamisella pyrinkin, mutta minun sydämeeni Japani on asettanut ainakin suuren ”linssin”, jonka läpi olen alkanut näkemään omaa elämääni kirkkaammin ja selvemmin. Linssi on välillä epätarkka, mutta toisinaan se kirkastuu hetkellisesti juuri matkoilla Japanissa. Sen kulttuurin moni merkityksellisyys, korostunut esteettinen asenne, eräänlainen mielentila, joka herkistää kyvylle nähdä ja etsiä kauneutta arjessa antavat voimia jokaisella käynnillä. Japanilaisen estetiikan luonteenomaiset piirteet kuten; vihjailevaisuus  ja symbolisuus, sekä taipumus arvostaa pientä ja herkkää tai jopa nahistuneen lakastunutta kauneutta, tekevät vaikutuksen uudestaan ja uudestaan ja toimivat työskentelyni innoittajina. Myös vastakohtien kautta syntyvä kauneus, jossa myös epätäydellistä kauneutta arvostetaan pitää Japania minulle niin kaukaisena ja samalla hyvin, hyvin läheisenä.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

Anita Jensen kallas sina verk för surrealistiska fotomontage: i verken får traditionella japanska bilder och texter en ny tolkning med hjälp av nya tekniker och material. Verken har genomförts som pigmentutskrift i olika storlekar på olika västerländska och japanska konsttryckspapper samt annat material. Verken utgör utrymmesmässiga helheter, men är också enstaka verk.– Japan kan inte förstås enbart på ytan, man måste gå in i dess hjärta.  Drag som är karaktäristiska för den japanska estetiken såsom antydningar och symbolik samt benägenheten att värdesätta en liten, känslig eller till och med skrumpen och förvissnad skönhet gör ett intryck om och om igen och inspirerar mitt arbete. Även sådan skönhet som uppstår på grund av motsatser håller Japan på ett avstånd, men samtidigt också mycket nära mig, funderar Jensen över den japanska kulturen och sitt förhållande till Japan.

Memoirs of The Peony 2.
Fotosec
editio 1/7
116cm x 35cm
2014
3500€
The Songs of The Four Seasons 2.
Fotosec
editio 2/7
70cm x 123cm
2014
5500€
Punctum Albums of Life 3.
Fotosec
editio 1/7
35cm x 144cm
2014
3500€
The Family Album of The Mother of the Pearl 7.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 6.
Fotosec
editio 2/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 5.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 2.
Fotosec
editio 3/7
48cm x 35cm
2016
1000€
Spring Rain
Fotosec
editio 3/7
60cm x 43cm
2016
1200€

Lars Jonsson

Lars Jonsson on ruotsalainen taiteilija, kirjailija ja ornitologi joka syntynyt Tukholmassa. Hän on itseoppinut taitelija joka työskentelee öljyllä ja akvarelleillä mutta tekee myös grafiikkaa. Jonssonin inspiraation lähde on Gotlannin rannat ja sen runsas linnusto. Hänen maalauksensa ovat realistisia ja kuvaa osuvasti lintujen elämää. Jonsson on yksi parhaista genressään.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Lars Jonsson är en svensk bildkonstnär, författare och ornitolog född i Stockholm. Han är självlärd konstnär och arbetar i olja, akvarell samt med grafik. Jonsson hämtar sin inspiration från stränderna i Gotland och dess rika fågelliv. Hans målningar är träffande realistiska och skildrar fåglarnas liv. Jonsson är en av de främsta i sin genre.

 

Aprilljus
Litografia
ed 375
32 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Vår strand
Litografia
ed 375
42 x 49,5cm
489€ + kehys 126€
Utpost
Litografia
ed 310
59 x 45cm
585€ + kehys 126€
Tankar om morgonen
Litografia
ed 310
29 x 42cm
336€ + kehys 126€
Spegling
Litografia
ed 375
59,5 x 42cm
489€ + kehys 126€
På grunt vatten
Litografia
ed 310
39 x 58cm
533€ + kehys 126€
Premier
Litografia
ed 310
41 x 61cm
543€ + kehys 126€
Nykläckta
Litografia
ed 310
19 x 26,5cm
170€ + kehys 126€
I grått skimmer
Litografia
ed 310
29 x 45cm
297€ + kehys 126€
I grå vila
Litografia
ed 450
43 x 61cm
478€ + kehys 126€
I blå skugga
Litografia
ed 375
42 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Augustistrand
Litografia
ed 450
40,5 x 61cm
478€ + kehys 126€

Riitta Keurulainen

Kaikki alkaa siemenestä.  Luonnossa, villillä voimalla ja ilman ihmisen apua, se itää ja kasvaa. Kukkaloiston jälkeen rapistuvalla kasvilla on aarre, joka odottaa uutta kasvukautta, toistuen uudelleen ja uudelleen.

Tämän sitkeän syklin seuraaminen inspiroi minua. Kasvukauden työn tulos on omalla tavallaan kaunis: kasvi on muuttunut lähes huomaamattomaksi ja kuihtuneessa varressa, kasvilajin mukaan, löytyy kiehtovia ja erimuotoisia, kätkettyjä tai paljaita siemeniä. Vaikka se ei loista enää väreillään, on sen olemus kuitenkin samalla hauras, mutta voimakas. Tämä koskettaa minua.  Kun maaseudulla sijaitseva työhuoneeni valmistui reilu vuosi sitten, pystyin toteuttamaan teoksiani haluamallani tavalla: öljyvärillä ja kylmävahalla kovalle mdf-levylle. Tämä mahdollistaa sen näkyväksi tekemisen, joka on minulle tärkeää ja jossa voi näkyä graafikko-taustani: herkän ja tarkan viivan piirtämisen/raaputtamisen kerrokselliseen, kuluneen oloiseen ja arvaamattomaan pintaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Allting börjar från ett frö. I naturen, gror och växer det med naturlig kraft utan hjälp av människan.

Efter blomningen har den vissnande växten en skatt, som väntar på nästa blomningsperiod, som repeteras om och om igen. Denna sega cykel inspirerar mig. Resultatet av växtsäsongen, är vackert på sitt eget sätt: växten har förändrats till nästan igen kännbar, och i dess vissnande arm, finns fascinerande olika former, gömda eller exponerade frön. Även om den inte lyser längre med sina granna färger, är den dock samtidigt bräcklig, men kraftfullt. Detta berör mig. När mitt kontor på landsbygden blev klart för drygt ett år sedan, kunde jag förverkliga mina arbeten så som jag ville. Olja och vax på mdf-skiva. Detta ger mig möjlighet att få allt synligt på rätt sätt, vilket är viktigt för mig och var man kan se mitt förflutna som grafiker. Det känsliga och noggranna strecket som ristas in i en sliten och oberäknelig yta.

Huitula XI
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€
Huitula XIII
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€

Hannu Laakso

Siirryin digitaaliseen järjestelmäkuvaamiseen vasta vuonna 2013 täyttäessäni 50 vuotta. Siihen päättyi on/off-kuvaamiseni, sillä sen jälkeen kamerani on ollut päällä lähes päivittäin. Etelä-Amerikan kiertomatkallani kuvasin kerran haukkaa Uruguayssa ja havahduin siihen, että valokuvauksellisia petolintuja – sekä muita kiehtovia luontokohteita – saattaisi esiintyä lähempänä kuin Uruguayssa. Alkoi kotoisa luontokuvaus.

Reilussa kolmessa vuodessa kuvia on tullut arviolta kaksisataatuhatta ruutua, joista olen tallentanut noin kolmasosan. Kuvia ovat tuottaneet kymmenkunta laajaa kiertomatkaani Euroopan ulkopuolella sekä lukuisat kotimaan luontokuvausretkeni kaikilla ilmansuunnilla. En ole niinkään lajikuvaaja, vaan pyrin tallentamaan luonnon toiminnallisia tuokiokuvia siltä osin kuin sormeni ehtivät tilanteisiin mukaan. Huteja on lukematon määrä.

Olen viimeisen vuoden aikana osallistunut tasan sataan kansainväliseen valokuvauskilpailuun. Saatuani ensimmäiset palkintoni ei hullua tarvinnut enempää yllyttää, sillä huomasin maailmanluokan kuvaajien huikeiden tuotosten puskevan kunnianhimoani ylöspäin niin kuvaamisessa kuin jälkituotannossa.

Tiedustelut/Förfrågningar

Under dom tre senaste åren har det uppstått ungefär 200 000 natur- och resebilder av vilka en tredjedel har sparats. För mig är naturfotografi, konsten att kunna fängsla naturens händelser – om jag bara hinner trycka på knappen. Det finns otaliga situationer och stunder då mina fingrar inte varit tillräckligt snabba.

Jag har deltagit i hundra internationella fototävlingar under det gångna året. Det har varit en tankeställare att se vad världens bästa fotografer kan uppnå. Jag har märkt att min egen ambition håller på att förstärkas ju mer jag ser av de allra bästa.

Uuden päivän laidalla
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
70 x 50 cm
Ed 1/20
2015
400€
Usvan laidalla
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2015
400€
Saalistajan suunnitelma
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Pedon katse II
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Lennonjohtotornissa
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
70 x 50 cm
Ed 1/20
2015
400€
Keskiyön kehityskeskustelua
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Blues Brothers
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2015
400€

Risto Lehtinen

Minua kiinnostaa abstraktissa maalaamisessa värin mahdollisuudet vaikuttaa katsojan tunteisiin ja toisaalta mahdottomuus hallita niitä. Maalin sidosaine ja koostumus määrittävät maalaustavan. Tästä esimerkkinä Jackson Pollockin vahvasti valuvat alkydimaalit, jotka sopivat hänen valutustekniikalleen.
Minulle maalin valmistaminen on tärkeä ja välttämätön osa maalausprosessia. Kaupasta ei löydy maalia, jolla voisin korvata valmistamani putridomaalin ominaisuudet. Putridon idea on helppo selittää, se on temperan ja öljyvärin sekoitus, mutta erittäin vaikeaa toteuttaa onnistuneesti. Sillä temperan sidosaineiden ja öljyvärin öljyn suhde pigmenttiin vaihtelee todella paljon. Itselläni kesti useita vuosia löytää sidosaineiden ja pigmenttien sopivat suhteet sekä järjestys, jossa aineet yhdistetään toisiinsa. Kun vihdoin saavutin haluamani lopputuloksen, oli maalinvalmistamisesta tullut luonnollinen osa maalaamistani. Itse maalaaminen on nopeaa ja välitöntä, joka on seurausta pitkästä ja huolellisesta valmistelusta. Kun maali on vihdoin valmis, se on maalattava tuoreeltaan samana päivänä, joka sopii täydellisesti ekspressiiviselle maalaustavalleni.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När det gäller abstrakt måleri är jag intresserad av hur man med hjälp av färger kan påverka åskådarens känslor utan att kunna kontrollera dem. Målfärgens fixeringsämnen och sammansättning avgör sättet att måla. Ett exempel på detta är Jackson Pollocks rinnande alkydfärger, som passade hans teknik. För mig är framställningen av målfärg en viktig och nödvändig del av måleriprocessen. Det säljs inte målfärger med motsvarande egenskaper som min egen putridofärg. Idén med putrido är enkel: det är en blandning av tempera och oljefärg. Men det är mycket svårt att nå bra resultat, eftersom temperas fixeringsämnen och oljefärgernas olja i relation till pigmentet varierar mycket kraftigt. För mig tog det flera år att hitta lämpliga proportioner mellan fixeringsämnen och pigment samt den ordning enligt vilken ämnena blandas. När jag äntligen blev nöjd, hade framställningen av målfärg blivit en naturlig del av måleriet. Själva målandet löper snabbt och omedelbart, eftersom jag planerat allt detaljerat. När färgen äntligen är klar måste den appliceras färsk samma dag, vilket passar min expressiva teknik.

Putrido IV
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€

Totte Mannes

Työtäni rytmittää sarjallisuus. Usein uusi sarja syntyy edellisen inspiroimana. Tai sitten, kuten vaikkapa ”Puretut veistokset”, Miguel Berrocalin (1933-2006) ideasta tehdä purettavia pieniä veistoksia. Berrocalin pyöreämuotoisten veistosten innostamana ryhdyin sommittelemaan suorakulmaisia kuvioita, kuin purettua robottia. Syntyi kaaos, joka sitten piti järjestää esteettisesti.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Mitt arbete har en rytm i form av serier. Ofta inspireras en ny serie av den föregående. Eller så resulterar det kanske i något som ”Puretut veistokset” (Delar av skulpturer), efter en idé av Miguel Berrocali (1933–2006) att göra små skulpturer som kan delas. Inspirerad av Berrocalis skulpturer med de runda formerna började jag komponera rektangulära figurer, som en demonterad robot. Det uppstod ett kaos som sedan måste arrangeras på ett estetiskt sätt.

Jul
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Midsommar
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Påsk
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
La Colmena
Öljy kankaalle
38cm x 50cm
2003
1800€
Circulo
Öljy kankaalle
35cm x 35cm
2001
1300e
Argentina
Öljy kankaalle
33cm x 41cm
2000
2200€

Johannes Nevala

Kuvaan maalauksissani ja graafisessa tuotannossani lintuja monin eri tavoin. Linnut rikkovat teoksissani erilaisia rajoja liittäen samalla eri elementtejä toisiinsa. Tottumattomampi taiteenkatsoja voi klassisten esimerkkien kautta siirtyä eteenpäin ja kokea uusia ulottuvuuksia. Taiteentuntija voi puolestaan miettiä, eroaako moderni ilmaisutapa oikeastaan lainkaan perinteisestä. Voiko kuva olla katsojan silmissä enemmän kuin pelkkä laji- ja ympäristötutkielma?

Tiedustelut/ Förfrågningar

I mitt måleri och grafiska produktion har jag flera olika sätt att gestalta fåglarna i konsten. Fåglarna får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa. Betraktaren har en möjlighet att via de olika exemplen gå vidare och uppleva olika dimensioner och frågar sig om det verkligen är någon skillnad i det moderna uttrycket jämfört med det mer traditionella. Kan bilden i betraktarens ögon ge mer än en studie av art och miljö?

Sångsvanar "Tillabaka igen"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
3100€
Fismås "I vila"
Akvarelli
45cm x 37cm
2016
750€ (kehystetty)
Kustpipare "Där i hösten"
Akvarelli
37cm x 22cm
2016
425€ (kehystetty)
Kentska tärnor "Blå dagar"
Akvarelli
62cm x 81cm
2016
1200€ (kehystetty)
Kärnsnäppa "Vandrar"
Giclee-printti
64cm x 76cm
2016
325€ (kehystetty)
Bläsandar
Giclee-printti
56cm x 70cm
2016
325€ (kehystetty)
Vitkindade "Dreaming drops"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€
Tofsvipa med unge "Sommaräng"
Öljy kankaalle
75cm x 100cm
2016
2200€
Stjärtandpar "I ljuset"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€

Lauri Nykopp

Pariisissa asunut Nykopp palasi Suomeen 1986 ja järisytti taidemaailmaa perustamalla CITY-lehden, jonka toimitusjohtajana ja keulakuvana hän teki pitkän uran. Lehti nousi nopeasti uuden kaupunkikulttuurin soihduksi, jonka levikki oli parhaimmillaan 270.000. 1990-luvulla Nykopp hyppäsi bisnesmaailman pyörteisiin ja toimi johtotehtävissä finanssialalla. Hirvensalmella asuvalla Nykoppilla on monipuolinen ja poikkitaiteellinen ote taiteeseen ja sen luomiseen.

Tiedustelut/ Förfrågningar

År 1986 återvände Nykopp från Paris till Finland och skakade konstvärlden genom att grunda CITY tidningen. Nykopp gjorde en lång karriär som tidningens VD och galjonsfigur. Journalen steg snabbt till den nya urbana kulturens fackla och hade som bäst en upplaga på 270,000. På 1990-talet tog Nykopp ett sidosteg till näringslivet och innehade fler ledande positioner inom finanssektorn. Nykopp är bosatt i Hirvensalmi och är känd för sitt mångsidiga och tvärvetenskapliga grepp för att skapa konst.

Unclimbed, Watkins Mountains 1
Pigmenttivedos, pohjustettu aluminille
100cm x 168cm
2001
Vedos 6/7
5500€

Hannu Palosuo

Kultakauden taiteilijat hakivat innoitusta ja inspiraatiota Pariisista, minun sukupolveni hakee sitä toisista maanosista. Vuosina 2000-2010 matkustin paljon Aasiassa ja Afrikassa. Olen kahlannut Delhin esikaupunkien slummeissa, matkustanut paikallisjunissa Tamil Nadun syrjäisimmissä kolkissa, avannut tietä viidakkoveitsellä opiumpelloilla Myanmarin pohjoisrajoilla, tutustunut Syyriaan ja Jordaniaan. Matkojen vaikutukset näkyvät Palosuon teoksissa.

Tiedustelut/Förfrågningar

Guldålderns konstnärer sökte inspiration från Paris, min generation söker den från andra världsdelar. Under åren 2000-2010 reste jag mycket i Asien och Afrika. Jag har rört mig i Delhis slumområden, rest med lokaltåg i Tamil Naduns mest avlägsna hörn, huggit mig fram med djungelkniv på opiumfälten i norra Myanmar, bekantat mig med Syrien och Jordanien. Resornas intryck synns i Palosuos arbeten.

Talkin´ loud, sayin´ nothing
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Through a loking glass
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Talkin´ loud, sayin´ nothing
Öljy kankaalle
120 x 120 cm
2016
6000€

Johanna Pohjavirta & Tuomo Rosenlund

Olemme tehneet nimimerkillä Rosenlund&Pohjavirta digitaalisia grafiikanteoksia vuodesta 2009. Yhdistämme teoksissamme piirustusta, valokuvaa ja digitaalista kuvankäsittelyä. Teoksemme valmistetaan mustesuihkuvedoksina taidekartongille.

Kuviemme lähtökohdat löytyvät usein luonnosta, puista ja maisemista. Haluamme myös liikkua mielen iloisella ja positiivisella puolella, teoksemme tavoittelevat harmoniaa ja tasapainoa. Teostemme sisältö muodostuu valokuvallisten, ”todellisten”, ja piirustuksellisten, ”vapaiden”, elementtien kohtaamisesta, joka synnyttää katsojelle visuaalisen leikin kuvan sisälle. Piirretyt kuvat asetetaan valokuvan maailmaan, ja erilaiset todellisuudet sulautuvat yhtenäiseksi kuvaksi. Samanlaista visuaalista tehostetta käytetään usein mm. mangassa, eli japanilaisessa sarjakuvassa, jossa pelkistetysti piirrettyjen hahmojen taustat ovat tehty valokuvan tarkoiksi. Tällä pyritään helpottamaan samaistumista tarinoiden hahmoihin, ja annetaan myös katsojalle tilaa tulkita hahmoa haluamallaan tavalla. Pyrkimyksemme on samankaltainen, kuviamme voi katsoa yksitysikohtaisen tarkasti ja vapaasti tulkiten, erilaiset elementit toimivat symbioosissa, ne korostavat omaa olemustaan vastakohtaisuudessaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Vi har gjort digitala grafikbilder under namnet Rosenlund & Pohjavirta sedan 2009. Vi kombinerar teckning, fotografi och digital bildbehandling. Arbetena tillverkas med bläckstråleskrivare på konstkartong. Bildernas tematik hämtas oftast från naturen, träd och landskapet. Vi vill också röra oss i sinnets glada och positiva sida. Arbetena strävar till harmoni balans. Arbetena består av det verkliga fotografiska och det fria tecknade elementens möte. Samma visuella effekter används t.ex. inom manga, japansk serieteckning. De olika elementen fungerar i symbios.

Tuomo Rosenlund (f.1976) har studerat konst i Björneborgs konstskola och i Tammerfors. Har arbetat som bildkonstnär sedan 2004. Rosenlund har haft 25 separatutställningar varav de senaste på Galleri Mältinranta i Tammerfors och Galerie Art Room i Helsingfors. Han har deltagit i över 60 grupputställningar i Europa, mellan-östern och Sydamerika.

Johanna Pohjavirta är född i Björneborg 1970. Hon har studerat konst i Björneborgs konstskola och i TAMK i Tammerfors, samt grafisk design på TAIK, samt vid Åbo konst och kommunikationsskola. Dessutom har Pohjavirta studerat fotografering vid Kankaanpää Konstskola. Pohjavirta har fungerat som professionell fotograf sedan 1998. Hon grundade sin egen studio i Tammerfors 2010. Hon har haft två separatutställningar varav den senaste på P-Galleri i Björneborg och Galleri2 i Tammerfors. Hon har också deltagit i ett fler grupputställningar i Finland. Rosenlund och Pohjavirta bor och arbetar i Tammerfors. De är i parförhållande och har två barn.

"Hetki"
Mustesuihkuvedos
34cm x 23cm
2011 editio 45
300€
400€ (kehystettynä)
"Foresstation II"
Mustesuihkuvedos
40cm x 30cm
2014 editio 20
300€
400€ (kehystettynä)
"Kesä" (Violetti keinu)
Mustesuihkuvedos
35cm x 25cm
2015 editio 20
300€
400€ (kehystettynä)
"Lento"
Mustesuihkuvedos
19,5cm x 39cm
2016 editio 60
300€
400€ (kehystettynä)
"Onni"
Mustesuihkuvedos
30,5cm x 26cm
2016 editio 60
300€
400€ (kehystettynä)

Christoffer Relander

Valokuvaajana minut on vangittu tutkimaan maailmaa suodattimen kautta. Elämä voi olla kaunista, mutta kuvitteellisuus on aina kiehtonut minua. Valokuvaus on minulle tapa ilmaista ja herkistää mielikuvitustani. Luonto on osa maailmaani.

Vaihtoehtoisella ja kokeellisella kameratekniikalla luon taidetta, mikä muutoin olisi mahdollista vain maalaamalla tai käsittelemällä kuvia digitaalisesti ulkoisia ohjelmistoja hyväksi käyttäen. Tavoitteeni taiteilijana on olla itselleni uskollinen ja pyrin luomaan taidetta huomiselle.

Olen syntynyt Suomessa 1986 ja vartuin maaseudulla Tammisaaren lähistöllä. Opiskelin graaffista designia ja visuaalista taidetta Porvoossa v. 2004-2007. Kiinnostuin taiteesta jo nuorena, mutta rakastuin valokuvaamiseen vasta Merivoimissa palvellessani v. 2008-2009.

Nykyisin työskentelen taiteilijana ja valokuvaajana. Minua edustavat galleriat Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Euroopassa. Olen tehnyt töitä tunnetuille tavaramerkeille kuten esim: Adobe, Nikon, Oxford University Press ja suomalaiselle puunjalostusteollisuudelle. Työni on julkaistu monissa tunnetuissa julkaisuissa ja internetissä maailmanlaajuisesti: LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable ja Colossal.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Som fotograf är jag fängslad att utforska världen genom ett filter. Livet kan vara vackert, men fantasin har alltid fascinerat mig. Fotografering för mig är ett sätt att uttrycka och stimulera min fantasi. Naturen är helt enkelt en del av mig. Genom att experimentera med kameran kan jag skapa konst som endast skulle vara möjligt genom målandet eller digital manipulation med en extern mjukvara. Mitt mål som konstnär är att vara mig själv trogen och jag strävar till att skapa konst som varar.

Jag är född i Finland 1986 och växte upp utanför Ekenäs. Jag studerade grafisk design och visuell konst 2004-2007 i Borgå. Mitt intresse för konst började redan vid ung ålder men det var först när jag tjänstgjorde vid Marinen 2008-2009 som jag blev intresserad av fotografering.

Idag jobbar jag som konstnär och fotograf med representation i USA, Asien och Europa. Jag har gjort kommissioner för kända företag som t.ex.; Adobe, Nikon, Oxford University Press och för finsk skogsindustri. Mina arbeten har blivit publicerade i flere stora publikationer och internetsidor globalt, bland annat LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable och Colossal.

Grandfather Grandchild & Cork Tree Forest
Pigmenttivedos akryylille 1/8
54cm x 75cm
2014
1300€
MYYTY
Hand Sowing Cork Tree Seeds
Pigmenttivedos akryylille 1/8
58cm x 75cm
2014
1300€
Heads & Tails the Village and the Hill
Pigmenttivedos akryylille 1/8
80cm x 120cm
2014
2400€

Minna Räsänen

”En ymmärrä taiteesta yhtään mitään”. Tämän lauseen olen kuullut elämässäni aika monta kertaa. Varmaan moni muukin. Mielestäni taidetta, olipa se mitä tahansa, ei tarvitse ymmärtää. Taide on tunne. Minkälaisen tuntemuksen joku kuva tai taulu tai vaikka musiikki herättää? Onko se positiivinen tai negatiivinen, sillä ei sinällään ei ole merkitystä. Hienoa että tuntee! Huonoin vaihtoehto on että ei tunne mitään. Kaikki tunnemme omalla tavalla ja hyvä niin.

Tärkeintä on mitä tai miten ihminen kokee teoksen kohdatessaan sen. Ei se, kuka sen on tehnyt ja mitä lienee miettinyt sitä tehdessään. Töitteni aiheita työstän ja kypsyttelen pitkään ajatuksissa, ne kulkevat aina mukanani. En etsi niitä, vaan aiheet löytävät minut. Ovat yllättäneetkin, se on hieno tunne! Toivon ja uskon että niin tapahtuu tulevaisuudessakin.”

”Vaikka olenkin järvi-Suomesta kotoisin, niin meri on meri ja sen rannat vetävät puoleensa, lähes päivittäin. Heijastukset. Veden pintaa jo paljon kuvanneena tiedän millainen sää, valo ja vähäinen tuuli on otollinen heijastusten taltioimiseen. Veden pintaan peilautuu mitä ihmeellisimpiä kuvioita, olipa kyseessä sitten puiden, rakennusten tai vaikkapa taivaan heijastuminen pilvineen. Kuvissa pienimmätkin yksityiskohdat saa pysäytettyä näkyviin, koska pelkällä katsomisella niitä ei ehdi havaita. Vaikka nämä maalaukseni näyttävätkin abstrakteilta, ne ovat totta. Kuka näkee niissä mitäkin, se on katsojan silmistä ja mielikuvituksesta kiinni.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Jag förstår mig inte alls på konst”. Jag har fått höra denna fras ganska många gånger under mitt liv. Liksom säkert många andra. Jag anser att man inte behöver förstå sig på någon som helst konstform. Konst är känsla. Hurdana känslor väcker till exempel en målning eller ett musikstycke? Vare sig de är positiva eller negativa spelar inte heller någon roll. Det är fint att känna! Det värsta är att inte känna något alls. Vi känner alla på vårt eget sätt, och bra så.

Det viktigaste är vad en människa upplevelser i mötet med ett konstverk, inte vem som skapat det och vad den personen eventuellt då har tänkt. Jag bearbetar teman i mina arbeten och låter dem mogna länge i tankarna, de är alltid i mina tankar. Jag söker inte efter dem, utan de hittar mig. De har också överraskat mig, och det är en fin känsla! Jag hoppas och tror att detta blir fallet även framöver.”

 

Ranta
Akryyli kankaalle
150 x 100cm
2018
2800€
Rauha
Akryyli kankaalle
160 x 120cm
2018
3100€
Runo
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2018
2100€
Ruska
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2018
2100€

Carolina von Schantz

Maisemat ja arkiset asetelmat pyrkivät teoksiini yhä uudelleen. Niitä yhdistää sama orgaaninen viiva ja muotokieli. Asetelmat syntyvät omasta lähiympäristöstäni: kukista ja kasveista, niiden lehtien ja osien muodoista, heijastuksista ja väreistä. Tuoreista nupuista ja kuihtuvista lehdistä. Aukeamisista ja kuihtumisesta. Maisemat ovat osa näkyvää maailmaa, mutta niiden syvyys vie tunteisiin ja tapahtumiin. Maalatessani säilön samalla jotakin, mikä on katoamassa. Kaikkea, mistä ei pysty pitämään kiinni tai mitä ei huomaa ennen kuin se on kadonnut.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Landskap och vardagliga stilleben återkommer i mina målningar allt oftare. De organiska linjerna och formerna är det som förenar dem två. Objekten till mina arrangemang hittar jag i min närmiljö: blommor och växter, deras blad och delar av dessa växter, reflektioner och färger. Från blommornas knoppar och torkade blad. . Landskap är en del av den synliga världen, med dess djup kan jag nå känslor och minnen. I mina målningar vill jag föreviga något som lätt kan försvinna. Konservera det som inte går att greppa, det som redan är förbi utan att vi ens hunnit märka.

Asetelma
Öljy, hiili ja akryyli kankaalle
140cm x 160cm
2018
5100€
Hightide
Öljy ja akryyli kankaalle
130cm x 150cm
2018
4600€
Movement and Light
Öljy, hiili ja akryyli kankaalle
140cm x 160cm
2018
5100€
Summer Joy
Öljy ja hiili kankaalle
150cm x 130cm
2018
4600€
Summer Joy II
Öljy, hiili ja akryyli kankaalle
160cm x 195cm
2018
6700€
Tulips V
Öljy ja akryyli kankaalle
80cm x 120cm
2016
2300€
Puu (Ardeche) I
Öljy ja akryyli kankaalle
90cm x 90cm
2016
2050€
Tulips IV
Öljy mdf-levylle
42cm x 28cm
2016
800€
Puu (Ardeche) II
Öljy kankaalle
60cm x 50cm
2016
1350€
Light (Tangled)
Öljy kankaalle
160cm x 110cm
2016
3400€

Heini Turunen

Tavoittelen maalauksissani mystistä hehkua. Hohde kumpuaa syvältä, huokuu kokonaisuudesta. Se kietoutuu väriin ja maalin liikkeisiin. Etsin hehkua vastakohdista. Jotain tummaa, jotain vaaleaa. Jotain ohutta, jotain paksua. Jotain nopeaa, jotain hidasta. Pyrin maalaamaan niin kauan, että värit ja pinnat saavuttavat tasapainon, alkavat loistaa, syttyvät vuorovaikutuksen voimasta. Valon aistii varjon ansiosta ja ilo on riemullisinta silloin, kun tuntee myös suuren surun. Asioilla on kaksi puolta: herkkyys ja vahvuus, pelko ja rohkeus, kärsimys ja riemu. Ja jossain niiden rajamailla kipinöivä hehku…

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag eftersträvar en mystisk glöd i mina målningar. Lystern väller upp från djupet, utstrålar i sin helhet. Den sammanflätar i målfärgens rörelser. Jag söker glöden i motsatsen. Något mörkt, något ljust. Något tunt, något tjockt. Något snabbt, något långsamt. Jag strävar att måla så länge att färgerna och ytan uppnår en balans, börjar lysa, tänds av växelverkans kraft. Ljuset noterar man på grund av skuggan och glädjen är som störst när man också känner en stor sorg. Sakerna har två sidor, skörhet och styrka, rädsla och mod, misär och glädje. Och någonstans i deras gränsland gnistrar glöden…..

Summer Waves
Öljy ja akryyli levylle
150cm x 122cm
2017
2300€

Winfrid Zakowski

Olen valokuvaaja kolmannessa polvessa ja juureni ovat Saksassa ja Puolassa. Pohjakoulutukseni sain oppisopimuksena äidiltäni, joka oppi omalta isältään, hovivalokuvaajalta. 1870-luku oli potrettien kulta-aikaa.

Mutta minusta tuli taiteen valokuvaaja – ja taidevalokuvaaja. Lapsesta saakka olen myös veistänyt – sittemmin rakentanut huonekaluja ja luonut interiöörejä – ja tänä päivänä omat veistokseni ovat elämäni keskiössä. Kerään puuta ja muita upeita luonnon lahjoja – kiviä, sulkia, luun palasia, simpukoita, perhosten siipiä. Hion ja sovitan yhteen. Avarasta luonnosta se kaikki lähtee.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag är fotograf i tredje generation och mina rötter är i Tyskland och Polen. Min grundutbildning fick jag av min mor, som fick sin utbildning av sin far, hovfotografen. På 1870-talet var porträttfotografering nytt och fashionabelt.

Men jag gick in för att fotografera konst – och blev själv fotokonstnär. Sedan barnsben har jag också gjort skulpturer – senare också möbler och interiörer – och idag sätter jag skulteringen i focus. Jag samlar på mig trä av olika slag och andra gåvor naturen generöst bjuder på: stenar, fjädrar, benbitar, snäckor, fjärilvingar. Jag slipar och sammanfogar. Allt härstammar slutligen från den vidsträckta naturen.

Vedestä noussut
Kuusi, istutukset uppotammea
100 x 80 x 65cm
2018
6000€
Hyöhyaalto
Saarni, uppotammi
64 x 30 x 74cm
2018
4000€
Utelias
Uppotammi, tammi, istutukset tammea ja paatsama
37 x 20 x 82cm
2018
4000€
Kolme aaltoa
Koivu ja haapa
135 x 80 x 122cm
2015
6000€