fbpx
Menu

Tero Annanolli

Tero Annanollin värikylläiset maalaukset käsittelevät ajan kulkua, myyttejä̈ ja visuaalisia kerrostumia; kukkia, veistoksia, lintuja ja paikalliskasvien herbaariota.  Maalaustekniikkana on öljy, lehtimetalli ja pullotussi. Teron työskentelytapa on vanhojen tekniikoiden uusiokäyttöä. Mestarilliset, kerrokselliset maalaukset ovat vaikuttavia. Maalauksien aiheena ovat luonnon villiyrtit, marjat ja luonnonkukat Suomesta.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Tero Annanollis färgstarka målningar handlar om tidens gång, myter och visuella skikt; blommor, skulpturer, fåglar och lokala herbarium. Tekniken är i olja, bladmetall och tusch. Teros arbetar med gammal klassisk teknik som han moderniserat. Mästerliga målningarna är imponerande. Temat för målningarna är av vildörter och bär från Finland.

Mustaherukka
Tussi ja valkokulta 12K, riisipaperille, taustattu levylle
70 x 120cm
2018
3800 €
Nokkonen
Tussi ja valkokulta 12K, riisipaperille, taustattu kankaalle
92 cm
2018
2900€
Suomuurain
Tussi ja valkokulta 12K, riisipaperille, taustattu levylle
70 x 120cm
2018
3800 €
Horsma
Tussi ja kulta 23K, riisipaperille, taustattu kankaalle
92cm
2018
2900 €

Kaj Ard

Kaj Ard luo teoksia, joissa näkyy ajan kulku ja patina. Inspiraatio voi syntyä luonnosta löytyneistä materiaaleista. Abstrakti työ saa monesti alkunsa struktuurisesta pinnasta, intuitiivisesti jatketaan akryyliväreillä ja teosta työstetään kerros kerrokselta.  Struktuureihin käytetään akryylin lisäksi, monenlaisia materiaaleja, kuten paperia, kangasta, laastia ja vanhoja puunosia.

Kuluneen ilmeen saavuttamiseen vaaditaan maalauskerrosten osittainen poisto. Se tapahtuu hiomalla tai raapimalla, välillä tulta käyttäen. Näin syntyy maalauksessa jälkiä, naarmuja ja jopa reikiä – vertaus elämän kulusta. Minimalistinen ilmaisu kiehtoo taiteilijaa, silti hän pyrkii teoksessaan monivivahteiseen ilmeeseen, joka herättää mielikuvia.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Kaj Ard skapar konst som visar tidens gång och patina. Inspiration kan uppstå av material som hittats i naturen. Ett abstrakt arbete börjar ofta med ytans strukturer och fortsätter intuitivt med akrylfärger som bildar lager. Strukturerna kompletteras utöver av akryl av olika material, såsom papper, tyg, murbruk och gamla trädelar.

För att uppnå ett slitet intryck måste färglager delvis avlägsnas.  Det sker genom slipning eller skrapning, ibland med eld. På detta sätt får målningarna spår, skråmor och rentav hål – metaforer över livets gång. Konstnären är fascinerad av ett minimalistiskt uttryck, men han strävar ändå efter ett mångtydigt, tankeväckande uttryck.

Connected
Akryyli MDF-levylle
60 x 50cm
2019
1450€
Stories of a tree ||
Akryyli puu/kankaalle
66 x 39cm
2019
1250€
Ardor
Akryyli MDF-levylle
30 x 27cm
2019
600€
MYYTY
Cairn
Akryyli MDF-levylle
64 x 49cm
2019
1600€
MYYTY
Edge
Akryyli MDF-levylle
72 x 52cm
2019
1800€
Elements of Nature
Akryyli MDF-levylle
60 x 50cm
2019
1450€
MYYTY
Enduring
Akryyli pellille
100 x 88cm
2019
1800€
Evanescent
Akryyli puulle
60 x 58cm
2019
1600€
MYYTY
Fragil
Akryyli kankaalle
100 x 90cm
2019
2200€
Hondura
Akryyli kankaalle
100 x 90cm
2019
2200€
Invite white in
Akryyli puulle
26 x 23cm
2018
600€
MYYTY
On the edge
Akryyli MDF-levylle
33 x 23cm
2018
600€
MYYTY
Open surface
Akryyli
27 x 29cm
2019
650€
Poi
Akryyli kankaalle
100 x 74cm
2019
1800€
MYYTY
Soleado
Akryyli kankaalle
46 x 34cm
2019
950€
Stories of a tree |
Akryyli puulle
64 x 34 x 12cm
2019
1250€
Vanishing beauty
Akryyli puulle
40cm
2019
650€
Voglia
Akryyli puulevylle
60 x 110cm
2019
2000€
Volare
Akryyli kankaalle
140 x 100cm
2019
3300€
Vorrei
Akryyli puulevylle
57 x 40cm
2019
1600€

Vincent Bakkum

Seitsemän vuotta sitten taiteilija ja kuvittaja Vincent Bakkum palasi kotimaahansa Alankomaihin asuttuaan lähes kolmekymmentä vuotta Helsingissä. Bakkumin työvälineet ovat yhä kangas, maalit ja pensselit, sillä hän ei ole omaksunut digitaalisia välineitä, joilla nykyään kuvitetaan. Hän ei kuitenkaan ole luopunut kuvittajan roolista. Päinvastoin, hänen töistään on tullut entistäkin koristeellisempia. Estetiikka on hänelle inspiraation lähde. Eräs entinen galleristi sanoi Bakkumille kerran, ettei hänen ei pitäisi kertoa ihmisille, ettei hänen maalauksillaan ole mitään sanottavaa. Kaikkien näiden vuosien jälkeen hän on silti edelleen varma, ettei hänellä ole mitään sanottavaa. Bakkumin maalausten ainoa “syvyys” on kauneus, määre, jota pidetään aika kuluneena taidemaailmassa. Itseoppinut Bakkum on saanut suurimman kohteliaisuutensa taidekriitikolta, joka kirjoitti: “Teoksista näkee, ettei Bakkum ole opiskellut taiteita, mutta ohjauksen puute ei näy maalauksista, sillä niiden ääni on riittävän voimakas muutenkin”.“Saan inspiraatiota kaikkialta, Barcelonan toreilta postikorttien yksityiskohtiin. Uskon, että kauneus lähtee nuoruuden kokemuksista. Loppuelämänsä sitä viettää etsimällä nuoruuden visuaalista kotiaan, sen tuomaa lohtua”.

Tiedustelut/ Förfrågningar

För sju år sedan återvände målaren/illustratören Vincent Bakkum till hemlandet Holland efter närmare trettio år i Helsingfors. Eftersom han inte hängde med när illustrerandet blev allt mer digitaliserat satsade han på dukar, målfärger och penslar. Men illustratören försvann dock inte. Tvärtom blev hans arbeten ännu mer dekorativa. Estetik är en inspirationskälla.  Ett tidigare konstgalleri menade att han inte borde hävda att han inte vill säga något med sin konst. Men efter alla dessa år är han fortfarande övertygad om att han inte vill säga något med sin konst. Det enda djupet är ”skönhet” hur slitet ordet än kan verka inom konsten. Som självlärd konstnär var det här det största erkännandet han någonsin fått av en konstkritiker: ”Man kan se att han inte har studerat konst, men hans målningar saknar ingen utbildning, eftersom de tilltalar tillräckligt i sig.””Vad som helst kan väcka inspiration, såsom en matmarknad i Barcelona eller en detalj på ett postkort.” Jag tror att skönhet baserar sig på dina barndomsupplevelser och sedan återvänder du till dessa visuella upplevelser om och om igen under resten av livet.”

Blue poppy
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Cherbus
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Delftware
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Dunes
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Fish
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Forks
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Kingfischer
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Red poppy
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Rusted
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€
Sparrow
Akryyli kankaalle
100 x 100cm
2019
2200€

Amanda Bieber

“Kuvasarja Hopeanvihreä kertoo valon löytämisestä kun suurin osa tuntuu raskaalta ja ylipääsemättömältä. Hopeanvihreä kuvittaa henkilökohtaisen trauman hoitoa. Kun olemme läpikäyneet jotain traumaattista on seuraamus yleensä ahdistuneisuus. Silloin aivot lähettävät stressisignaaleja kehon eri osiin joihin reagoidaan eri tavalla. Hopeanvihreä on reaktio Siitä reaktiosta.”

Amanda Bieber on opiskellut Ammattikorkeakoulu Noviassa ja kuvasarja Hopeanvihreä oli osa hänen lopputyötään. Vapaa-aikanaan Bieber tekee graafista suunnittelua ja valokuvaa freelance pohjalla. Hän on myös hyvin innoissaan kuvataiteesta. Bieber inspiroituu orgaanisista elementeistä ja kokeilee omassa valokuvauksessaan mielellään erilaisia sekatekniikoita.

Tiedustelut/ Förfrågningar

“Bildserien Silvergrön handlar om att hitta en gnutta ljus då det mesta känns tungt och oöverkomligt. Silvergrön illustrerar behandlingen av ett personligt trauma. När vi genomgått något traumatiskt är följden oftast något ångestfyllt. Hjärnan skickar då ut stress signaler till olika delar av kroppen som vi sedan på olika sätt reagerar på. Silvergrön är en reaktion på Den reaktionen.”

Amanda Bieber har studerat på Yrkeshögskolan Novia och bildserien Silvergrön var en del av hennes slutarbete. Under fritiden gör Bieber grafisk planering och fotograferar på frilansbasis. Hon är även mycket begeistrad över bildkonst. Bieber inspireras av organiska element och experimenterar gärna med olika blandtekniker i sitt fotografi.

Guldregnet
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Omfamnad
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Kitö
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Silvergrön
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€

Caj Bremer

Vuonna 1929 Helsingissä syntynyt valokuvaaja ja akateemikko Caj Bremer aloitti lehtikuvaajan uransa vuonna 1951. Uutisvalokuvaajana Bremer teki uutiskuvaajan töitä muun muassa Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Bremer on toiminut myös taiteilijaprofessorina ja valokuvajournalismin opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa sekä saanut valtion valokuvapalkinnon vuosina 1968 ja 1973, valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuotena 1973 sekä valtion journalistipalkinnon vuonna 1994.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Fotograf och akademiker Caj Bremer föddes i Helsingfors 1929 och började sin karriär som tidningsfotograf 1951. Som nyhetsfotograf arbetade Bremer bland annat för Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Dessutom har Bremer varit konstnärsprofessor och lärare i fotojournalistik vid Konstindustriella högskolan och tilldelats statens fotografipris 1968 och 1973, statens informationspris 1973 och statens journalistpris 1994.

Måne 1
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Måne 2
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Måne 3
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Måne 4
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Sol 1
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Sol 2
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 2/4
2019
1400€
Sol 3
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€
Sol 4
UV-valokuvatuloste opaalikalvolle
led-valopaneelilla
60 x 60cm
editio 1/4
2019
1400€

Susana Corneh

Minulle korujen tekeminen on taidemuoto jolle ei löydy vertaista. Käytettävien korujen luominen maallisista elementeistä on todella tyydyttävää. Avaruus on aina kiehtonut ihmistä, niin paljon tuntematonta ja löydettävää. Tämän näyttelyn korut ovat saaneet inspiraationsa juuri tästä rajattomasta kolmiulotteisesta laajuudesta ja sen erilaisten muotojen mahdollisuuksista.

Tiedustelut/ Förfrågningar

För mig är smycken en konstform som saknar like. Att skapa smycken av världsliga element är mycket tillfredsställande. Rymden har alltid fascinerat människan för att det finns så många hemligheter och så mycket att upptäcka där. Smyckena på den här utställningen har uttryckligen inspirerats av denna gränslösa tredimensionella rymd och de former som den möjliggör.

SUN necklace
Uniikki
.925 hopea, sitriini,
akvamariini
Käsityö
2019
840€
Crescent ring
Uniikki
.925 hopea, ametisti
Käsityö
2020
390€
Atomic necklace
Uniikki
.925 hopea, nauha
3D- mallinnettu, valettu,
käsityö,
lasikuulapuhallettu
2019
1250€
Atomic ring
Uniikki
.925 hopea,
3D- mallinnettu,
valettu, käsityö,
lasikuulapuhallettu
2020
MYYTY
310€
MYYTY
Dancing Firs cuff
Uniikki
.925 hopea
Käsityö
2020
450€
MYYTY
Dancing Firs ear climbers
Uniikki
.925 hopea
Käsityö
2020
95€
MYYTY
Pink Earth pendant
Uniikki
.925 hopea,
vaaleanpunainen
opaali, akvamariini,
Spinelli
Käsityö
2020
320€
The Fun side of the Moon
Uniikki
.925 hopea, rodoliitti
granaatti, patina
Käsityö
2020
420€
Suns and Moon
Uniikki
.925 hopea, sitriini ja
opaali
Käsityö
2020
520€
Hubble
Uniikki
.925 hopea, zirkonia
Käsityö
2020
360€
Tesseract
Uniikki
.925 hopea,
vaaleanpunainen
turmaliinikuutio
Käsityö
2020
660€
Love on the Moon
Uniikki
.925 hopea
Käsityö
2020
390€
MYYTY
Kármán
Uniikki
.925 hopea, hiottu
geodikvartsi, ametisti,
rondoliitti granaatti, spinelli, Keum boo
Käsityö
2020
2.340€
Rays
Uniikki
.925 hopea, opaali,
safiiri
Käsityö
2020
670€

Niels Haukeland

Polttaessani hiiltä huomasin miten upea mustaväri siitä syntyi. Halusin käyttää sitä teoksissani. Piirtäessäni huomasin kuinka sain teokseen kolmiulotteisen lopputuloksen. Tavoittelen teoksissani alkuperäistä työtäni kuvanveistäjänä. Maalaukseni toimivat kontrastina, tavoitellen ohutta syvyysvaikutelmaa, kepeyttä.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När jag brände kol märkte jag hur fantastisk svart färg det blev. Jag vill använda det i mina arbeten. När jag ritade märkte jag att jag fick en tre dimensionellt slutresultat. Jag strävar till att i mina arbeten uppnå mitt ursprungliga jobb som skulptör. Målningarna fungerar som kontrast, ett tunt djuphetsavtryck, lätt.

Croquis
Pastelli kankaalle
kehystettynä
101 x 120cm
2019
3900€
Valkoinen 1
Öljy kankaalle
101 x 120cm
2020
3900€
Valkoinen 2
Öljy kankaalle
101 x 120cm
2020
3900€
MYYTY
Ruusuja 1
Öljy ja pastelli kankaalle
kehystettynä
174 x 190cm
2020
9000€
Ruusuja 2
Öljy kankaalle
174 x 190cm
2020
9000€
Oranssi
Öljy kankaalle
55 x 33 cm
2020
1900€
Vihreä
Öljy kankaalle
55 x 33 cm
2020
1900€
Keltainen
Öljy kankaalle
55 x 33 cm
2020
1900€
Tulppaani I
Akvarelli ja pastelli paperille
56 x 76cm
2012
1800€
kehystetty
Tulppaani II
Akvarelli ja pastelli paperille
56 x 76cm
2012
1800€
kehystetty
Väreilyä I
Hiili ja akryyli paperille
71 x 90cm
2015-2017
1800€
kehystetty
Väreilyä II
Hiili ja akryyli paperille
71 x 90cm
2015-2017
1800€
kehystetty

Rosa Helin

“Kruunuvalaisimen muoto, rakennelma, ulkonevat käsivarret, kristallit, kynttilät ja valaisinrakennelmat. Kristallikruunut olivat ennen muinoin hienomman väen salien ja olohuoneiden kaunistus, linnojen ja palatsien valonlähde. Nyt kristallivalaisimet loistavat jopa kotien kylpyhuoneissa. Se murtaa valoa näyttävästi. Uusien maalauksien lähtökohta on kristallikruunujen estetiikka. Muotokuvallisissa maalauksissa hahmottelen viittauksia menneeseen, eri kausien kuvastoon; vintagetyyliset potretit, film noir ja Hollywoodin glamour. Aihemaailmojen välissä on yllättäviä yhteyksiä; aikakauden heijastumat, kuvakulttuurien ilmentymät ja ympärillä olevat elementit, jotka kuvaavat elitismiä tai statusta. Molempia aiheita yhdistää tyylisuuntien historian kerrostumat, karismaattiset myytit sekä mielikuvat”.
Rosa Helin (s. 1981) asuu ja työskentelee Turussa ja Helsingissä. Hän valmistui keväällä Turun Taideakatemiasta.

Tiedustelut/ Förfrågningar

“Kronarmaturens form, konstruktion, armar, kristaller, ljus och armaturkonstruktion. Förr var kristallkronor dekorativa element i finare folks hem, ljuskällor i slott och palats. I dag finns det kristallarmaturer även i badrum. De bryter ljuset på ett imponerande sätt. I mina nya målningar utgår jag från kristallkronors estetik. Mina porträtt innehåller referenser till det förflutna, bildmaterial från olika epoker; porträtt i vintagestil, film noir och Hollywoodglamour. Mellan motiven finns överraskande samband, återspeglingar från olika epoker, element från visuella kulturer som symboliserar elitism eller status. Bägge motiven kännetecknas av historiska avlagringar av olika stilriktningar, karismatiska myter och föreställningar.”
Rosa Helin (f. 1981) bor och arbetar i Åbo och Helsingfors. Hon utexaminerades från Turun Taideakatemia på våren.

Candy Chandelier
Akryyli, mineraali ja
alkydi kankaalle
80 x 140cm
2019
2000€
Sunshine Twinkle Chandelier
Akryyli, mineraali, öljy ja
alkydi kankaalle
100 x 100cm
2019
1800€

Juuso Hämäläinen

”Olen aina asunut luonnon lähellä, joten se on tullut todella tärkeäksi ja inspiroivaksi paikaksi minulle. Kun menen kävelylle luontoon pystyn olemaan juuri siinä hetkessä ja tuntemaan kuinka olen osa luontoa ja suurempaa kokonaisuutta. Se tuntuu todella maagiselta ja haluan kuvieni kautta jakaa sitä tunnetta. Haluan myös motivoida muita ihmisiä viettämään hieman enemmän aikaa luonnossa. Koen, että pelkän valokuvauksen avulla en pysty välittämään tunteitani tarpeeksi vahvasti. Siksi vietän jokaisen kuvan kohdalla tunteja ja joskus myös päiviä aikaa käsitellessäni kuvaa, jotta saisin sen herättämään katsojassa juuri kokemaani mystistä tunnetta.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Jag har alltid bott nära naturen och därför har naturen alltid inspirerat mig. När jag promenerar i naturen lämnar jag tankarna hemma och bara då kan jag befinna mig i nuet och känna mig som en del av naturen och en större helhet. Just det känns väldigt magiskt och via mina bilder önskar jag att dela med mig av denna känsla. Jag hopas även att detta skulle leda till att flera mänskor skulle tillbringa lite mer tid i naturen. Jag upplever att jag inte enbart genom fotografering kan förmedla mina känslor tillräckligt starkt. Därför sätter jag ner flera timmar och ibland även dagar på bildbehandling för att bilderna skall förmedla den mystiska känslan jag upplevt.”

 

 

Rising Galaxy
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Old Aqueduct
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Norwegian Magic
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€

Mirja Ilkka

Luonnonmuodot, värit, tarinat, tilanteet houkuttelevat maalaamaan. Mielikuvituksen siivilöimänä niistä syntyy kuvia ja tunnelmia. Talven pimeydessä, univaikeuksien säestyksellä maalatuissa teoksista katsoja voi löytää ripauksen valoa, omasta mielestään!

Tiedustelut/ Förfrågningar

Naturliga former, färger, berättelser och händelser inspirerar till måleri. När de silas genom fantasin uppstår bilder och stämningslägen. I arbetena som målats i vintermörkret och med sömnproblem kan betraktaren uppleva små ljusglimtar i sitt eget sinne

Marketta
Sekatekniikka kankaalle
100 x 100cm
2020
1400€
MYYTY
Jyrki
Sekatekniikka kankaalle
150 x 140cm
2020
3300€
Lammikko
Akryyli kankaalle
148 x 115cm
2019
1800€
Uni
Akryyli kankaalle
170 x 200cm
2019
2800€
Lumpeet
Akryyli kankaalle
290 x 144cm
2019
4200€
Unikko
Akryyli kankaalle
120 x 110cm
2019
1800€
MYYTY
Kadonnut kaupunki
Tempera kankaalle
140 x 143cm
140 x 117cm
2020
1400€/kpl
Meri ja Mölle €
Tempera kankaalle
140 x 122cm
2019
1800
MYYTY
Dolly style
Akryyli kankaalle
105 x 135cm
2020
1800€

Anita Jensen

Anita Jensen tulkitsee perinteisten japanilaisten kuvan ja tekstin esitysmuotoja uusimpien tekniikoiden ja materiaalien avulla. -Töitäni voisi kutsua ”surrealistisiksi fotomontaaseiksi”, jotka on toteutettu eri kokoisina pigmenttivedoksina erilaisille länsimaisille ja japanilaisille taidepainomateriaaleille Työt muodostavat tilallisia kokonaisuuksia tai ovat yksittäisiä vedoksia. Kuvamateriaali on kerätty  melkein kahdenkymmenen vuoden aikana aikaisemmilta Japanin matkoiltani ja yhdistetty suomessa ottamiini valokuviin.

“Sisällöllisesti töissäni käsittelen joitakin itselleni kaikkein läheisimpiä japanilaisen kulttuurin käsitteitä ja käsitepareja. -Sanotaan, että Japania ei voi ymmärtää vain pinnalta vaan on astuttava sen sydämeen. Siihen kai juuri kaikella paneutumisellani ja tutkimisellani ja peilaamisella pyrinkin, mutta minun sydämeeni Japani on asettanut ainakin suuren ”linssin”, jonka läpi olen alkanut näkemään omaa elämääni kirkkaammin ja selvemmin. Linssi on välillä epätarkka, mutta toisinaan se kirkastuu hetkellisesti juuri matkoilla Japanissa. Sen kulttuurin moni merkityksellisyys, korostunut esteettinen asenne, eräänlainen mielentila, joka herkistää kyvylle nähdä ja etsiä kauneutta arjessa antavat voimia jokaisella käynnillä. Japanilaisen estetiikan luonteenomaiset piirteet kuten; vihjailevaisuus  ja symbolisuus, sekä taipumus arvostaa pientä ja herkkää tai jopa nahistuneen lakastunutta kauneutta, tekevät vaikutuksen uudestaan ja uudestaan ja toimivat työskentelyni innoittajina. Myös vastakohtien kautta syntyvä kauneus, jossa myös epätäydellistä kauneutta arvostetaan pitää Japania minulle niin kaukaisena ja samalla hyvin, hyvin läheisenä.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

Anita Jensen kallas sina verk för surrealistiska fotomontage: i verken får traditionella japanska bilder och texter en ny tolkning med hjälp av nya tekniker och material. Verken har genomförts som pigmentutskrift i olika storlekar på olika västerländska och japanska konsttryckspapper samt annat material. Verken utgör utrymmesmässiga helheter, men är också enstaka verk.– Japan kan inte förstås enbart på ytan, man måste gå in i dess hjärta.  Drag som är karaktäristiska för den japanska estetiken såsom antydningar och symbolik samt benägenheten att värdesätta en liten, känslig eller till och med skrumpen och förvissnad skönhet gör ett intryck om och om igen och inspirerar mitt arbete. Även sådan skönhet som uppstår på grund av motsatser håller Japan på ett avstånd, men samtidigt också mycket nära mig, funderar Jensen över den japanska kulturen och sitt förhållande till Japan.

Memoirs of The Peony 2.
Fotosec
editio 1/7
116cm x 35cm
2014
2200€
The Songs of The Four Seasons 2.
Fotosec
editio 2/7
70cm x 123cm
2014
5000€
Punctum Albums of Life 3.
Fotosec
editio 1/7
35cm x 144cm
2014
2200€
The Family Album of The Mother of the Pearl 7.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
800€
The Family Album of The Mother of the Pearl 6.
Fotosec
editio 2/7
48cm x 35cm
2016
800€
The Family Album of The Mother of the Pearl 5.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
800€
The Family Album of The Mother of the Pearl 2.
Fotosec
editio 3/7
48cm x 35cm
2016
800€
Spring Rain
Fotosec
editio 3/7
60cm x 43cm
2016
1200€
MYYTY

Lars Jonsson

Lars Jonsson on ruotsalainen taiteilija, kirjailija ja ornitologi joka syntynyt Tukholmassa. Hän on itseoppinut taitelija joka työskentelee öljyllä ja akvarelleillä mutta tekee myös grafiikkaa. Jonssonin inspiraation lähde on Gotlannin rannat ja sen runsas linnusto. Hänen maalauksensa ovat realistisia ja kuvaa osuvasti lintujen elämää. Jonsson on yksi parhaista genressään.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Lars Jonsson är en svensk bildkonstnär, författare och ornitolog född i Stockholm. Han är självlärd konstnär och arbetar i olja, akvarell samt med grafik. Jonsson hämtar sin inspiration från stränderna i Gotland och dess rika fågelliv. Hans målningar är träffande realistiska och skildrar fåglarnas liv. Jonsson är en av de främsta i sin genre.

 

Aprilljus
Litografia
ed 375
32 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Vår strand
Litografia
ed 375
42 x 49,5cm
489€ + kehys 126€
Utpost
Litografia
ed 310
59 x 45cm
585€ + kehys 126€
Tankar om morgonen
Litografia
ed 310
29 x 42cm
336€ + kehys 126€
Spegling
Litografia
ed 375
59,5 x 42cm
489€ + kehys 126€
På grunt vatten
Litografia
ed 310
39 x 58cm
533€ + kehys 126€
Premier
Litografia
ed 310
41 x 61cm
543€ + kehys 126€
Nykläckta
Litografia
ed 310
19 x 26,5cm
170€ + kehys 126€
I grått skimmer
Litografia
ed 310
29 x 45cm
297€ + kehys 126€
I grå vila
Litografia
ed 450
43 x 61cm
478€ + kehys 126€
I blå skugga
Litografia
ed 375
42 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Augustistrand
Litografia
ed 450
40,5 x 61cm
478€ + kehys 126€

Riitta Keurulainen

Kaikki alkaa siemenestä.  Luonnossa, villillä voimalla ja ilman ihmisen apua, se itää ja kasvaa. Kukkaloiston jälkeen rapistuvalla kasvilla on aarre, joka odottaa uutta kasvukautta, toistuen uudelleen ja uudelleen.

Tämän sitkeän syklin seuraaminen inspiroi minua. Kasvukauden työn tulos on omalla tavallaan kaunis: kasvi on muuttunut lähes huomaamattomaksi ja kuihtuneessa varressa, kasvilajin mukaan, löytyy kiehtovia ja erimuotoisia, kätkettyjä tai paljaita siemeniä. Vaikka se ei loista enää väreillään, on sen olemus kuitenkin samalla hauras, mutta voimakas. Tämä koskettaa minua.  Kun maaseudulla sijaitseva työhuoneeni valmistui reilu vuosi sitten, pystyin toteuttamaan teoksiani haluamallani tavalla: öljyvärillä ja kylmävahalla kovalle mdf-levylle. Tämä mahdollistaa sen näkyväksi tekemisen, joka on minulle tärkeää ja jossa voi näkyä graafikko-taustani: herkän ja tarkan viivan piirtämisen/raaputtamisen kerrokselliseen, kuluneen oloiseen ja arvaamattomaan pintaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Allting börjar från ett frö. I naturen, gror och växer det med naturlig kraft utan hjälp av människan.

Efter blomningen har den vissnande växten en skatt, som väntar på nästa blomningsperiod, som repeteras om och om igen. Denna sega cykel inspirerar mig. Resultatet av växtsäsongen, är vackert på sitt eget sätt: växten har förändrats till nästan igen kännbar, och i dess vissnande arm, finns fascinerande olika former, gömda eller exponerade frön. Även om den inte lyser längre med sina granna färger, är den dock samtidigt bräcklig, men kraftfullt. Detta berör mig. När mitt kontor på landsbygden blev klart för drygt ett år sedan, kunde jag förverkliga mina arbeten så som jag ville. Olja och vax på mdf-skiva. Detta ger mig möjlighet att få allt synligt på rätt sätt, vilket är viktigt för mig och var man kan se mitt förflutna som grafiker. Det känsliga och noggranna strecket som ristas in i en sliten och oberäknelig yta.

Huitula XI
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€
MYYTY
Huitula XIII
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€
MYYTY

Satu Laurel

Satu Laurel on Vantaalla työskentelevä kuvataiteilija, jolla on ollut useita näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hänen töitään on niin yksityisissä kuin julkisissakin kokoelmissa. Koulutukseltaan hän on taidekasvatuksen ja kulttuuripolitiikan maisteri. Leikillisyys, kauneuden ja ylevän etsiminen ovat läsnä ja maalauksista voi löytää merkityksellisiä yksityiskohtia ja symboliikkaa. Taide ja leikki juovat samasta lähteestä. Siitä, jonka äärellä aika katoaa ja kaikki on mahdollista. Kevään näyttelyssä teemana on salainen, kadotettu ja kaukainen puutarha. Runsaissa kasviaiheisissa teoksissa on leikitelty utopioilla ja unelmilla.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Satu Laurel är en bildkonstnär från Vanda. Hon har haft flera utställningar i Finland och utomlands. Arbeten av henne finns både i privata och offentliga samlingar. Hon är magister i bildkonstpedagogik och kulturpolitik. Målningarna präglas av lekfullhet, strävan efter det sköna och sublima, och de innehåller meningsfulla detaljer och symbolik. Konsten och leken dricker ur samma källa. Ur den som får tiden att upplösas och gör allting möjligt. Temat på vårens utställning är den hemliga, förlorade och fjärran trägården. De översvällande arbetena med växtmotiv leker med utopier och drömmar.

 

Kätketty
Öljy kankaalle
95 x 75cm
2019
1800€
Kaukainen
Öljy kankaalle
140 x 110cm
2019
3000€
Kadonnut
Öljy kankaalle
130 x 100cm
2019
2500€
Lumous
Öljy kankaalle
100 x 77cm
2019
1900€
Metsä
Öljy kankaalle
110 x 75cm
2019
2000€
Pisaroita
Öljy kankaalle
95 x 75 cm
2019
1800€
Putous
Öljy kankaalle
120 x 100cm
2019
2500€
Salainen
Öljy kankaalle
140 x 110cm
2019
3000€
Tähtipölyä
Öljy kankaalle
140 x 110cm
2019
3000€
Varjoissa
Öljy kankaalle
120 x 90xm
2019
2200€
MYYTY
Vedet
Öljy kankaalle
120 x 100cm
2019
2500€

Risto Lehtinen

Minua kiinnostaa abstraktissa maalaamisessa värin mahdollisuudet vaikuttaa katsojan tunteisiin ja toisaalta mahdottomuus hallita niitä. Maalin sidosaine ja koostumus määrittävät maalaustavan. Tästä esimerkkinä Jackson Pollockin vahvasti valuvat alkydimaalit, jotka sopivat hänen valutustekniikalleen.
Minulle maalin valmistaminen on tärkeä ja välttämätön osa maalausprosessia. Kaupasta ei löydy maalia, jolla voisin korvata valmistamani putridomaalin ominaisuudet. Putridon idea on helppo selittää, se on temperan ja öljyvärin sekoitus, mutta erittäin vaikeaa toteuttaa onnistuneesti. Sillä temperan sidosaineiden ja öljyvärin öljyn suhde pigmenttiin vaihtelee todella paljon. Itselläni kesti useita vuosia löytää sidosaineiden ja pigmenttien sopivat suhteet sekä järjestys, jossa aineet yhdistetään toisiinsa. Kun vihdoin saavutin haluamani lopputuloksen, oli maalinvalmistamisesta tullut luonnollinen osa maalaamistani. Itse maalaaminen on nopeaa ja välitöntä, joka on seurausta pitkästä ja huolellisesta valmistelusta. Kun maali on vihdoin valmis, se on maalattava tuoreeltaan samana päivänä, joka sopii täydellisesti ekspressiiviselle maalaustavalleni.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När det gäller abstrakt måleri är jag intresserad av hur man med hjälp av färger kan påverka åskådarens känslor utan att kunna kontrollera dem. Målfärgens fixeringsämnen och sammansättning avgör sättet att måla. Ett exempel på detta är Jackson Pollocks rinnande alkydfärger, som passade hans teknik. För mig är framställningen av målfärg en viktig och nödvändig del av måleriprocessen. Det säljs inte målfärger med motsvarande egenskaper som min egen putridofärg. Idén med putrido är enkel: det är en blandning av tempera och oljefärg. Men det är mycket svårt att nå bra resultat, eftersom temperas fixeringsämnen och oljefärgernas olja i relation till pigmentet varierar mycket kraftigt. För mig tog det flera år att hitta lämpliga proportioner mellan fixeringsämnen och pigment samt den ordning enligt vilken ämnena blandas. När jag äntligen blev nöjd, hade framställningen av målfärg blivit en naturlig del av måleriet. Själva målandet löper snabbt och omedelbart, eftersom jag planerat allt detaljerat. När färgen äntligen är klar måste den appliceras färsk samma dag, vilket passar min expressiva teknik.

Totte Mannes

Työtäni rytmittää sarjallisuus. Usein uusi sarja syntyy edellisen inspiroimana. Tai sitten, kuten vaikkapa ”Puretut veistokset”, Miguel Berrocalin (1933-2006) ideasta tehdä purettavia pieniä veistoksia. Berrocalin pyöreämuotoisten veistosten innostamana ryhdyin sommittelemaan suorakulmaisia kuvioita, kuin purettua robottia. Syntyi kaaos, joka sitten piti järjestää esteettisesti.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Mitt arbete har en rytm i form av serier. Ofta inspireras en ny serie av den föregående. Eller så resulterar det kanske i något som ”Puretut veistokset” (Delar av skulpturer), efter en idé av Miguel Berrocali (1933–2006) att göra små skulpturer som kan delas. Inspirerad av Berrocalis skulpturer med de runda formerna började jag komponera rektangulära figurer, som en demonterad robot. Det uppstod ett kaos som sedan måste arrangeras på ett estetiskt sätt.

Jul
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Midsommar
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Påsk
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
La Colmena
Öljy kankaalle
38cm x 50cm
2003
1800€
Circulo
Öljy kankaalle
35cm x 35cm
2001
1300e
Argentina
Öljy kankaalle
33cm x 41cm
2000
2200€

Johannes Nevala

Kuvaan maalauksissani ja graafisessa tuotannossani lintuja monin eri tavoin. Linnut rikkovat teoksissani erilaisia rajoja liittäen samalla eri elementtejä toisiinsa. Tottumattomampi taiteenkatsoja voi klassisten esimerkkien kautta siirtyä eteenpäin ja kokea uusia ulottuvuuksia. Taiteentuntija voi puolestaan miettiä, eroaako moderni ilmaisutapa oikeastaan lainkaan perinteisestä. Voiko kuva olla katsojan silmissä enemmän kuin pelkkä laji- ja ympäristötutkielma?

Tiedustelut/ Förfrågningar

I mitt måleri och grafiska produktion har jag flera olika sätt att gestalta fåglarna i konsten. Fåglarna får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa. Betraktaren har en möjlighet att via de olika exemplen gå vidare och uppleva olika dimensioner och frågar sig om det verkligen är någon skillnad i det moderna uttrycket jämfört med det mer traditionella. Kan bilden i betraktarens ögon ge mer än en studie av art och miljö?

Sångsvanar "Tillabaka igen"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
3100€
Fismås "I vila"
Akvarelli
45cm x 37cm
2016
750€ (kehystetty)
Kustpipare "Där i hösten"
Akvarelli
37cm x 22cm
2016
425€ (kehystetty)
Kentska tärnor "Blå dagar"
Akvarelli
62cm x 81cm
2016
1200€ (kehystetty)
Kärnsnäppa "Vandrar"
Giclee-printti
64cm x 76cm
2016
325€ (kehystetty)
Bläsandar
Giclee-printti
56cm x 70cm
2016
325€ (kehystetty)
Vitkindade "Dreaming drops"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€
Tofsvipa med unge "Sommaräng"
Öljy kankaalle
75cm x 100cm
2016
2200€
Stjärtandpar "I ljuset"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€

Rasmus Nora

Inspiraation lähteenä ovat toimineet huomiot merkillisistä arkipäiväisistä tapauksista ja yksityiskohdista, jotka ovat monesti epähuomiossa kokeneet jonkinlaisen mutaation ja löytäneet tiensä työstettävään maalauspintaan. ”Teosten aiheet saapuvat ilmestyksen omaisesti usein eheinä ja valmiina mielikuvina. Pyrin saattamaan ne taulun pintaan mahdollisimman turmeltumattomina maalausprosessin läpi katse kohdistettuna epäsuorasti näkymän sokeaan pisteeseen, jossa teoksen voimallisin, tärkein sekäusein sanallistamaton elementti sijaitsee. Katseen suoraan kohdistuessa se häviää. Itse maalarin osa lienee toisinaan sama kuin välineen ja nauhurin, sudin tai stenografin. Maalauspinta toimii äänisylinterin kaltaisesti. Suti neulan ominaisuudessa

Tiedustelut/ Förfrågningar

Inspirationskällan utgörs av observationer av meningsfulla vardagliga situationer och detaljer som genomgått något slags mutationer och hittat vägen till målningarna.

Kutsu
Öljy kankaalle
70 x 61cm
2020
1800€
Ilmestys
Öljy kankaalle
100 x 120cm
2020
2250€
Vihan Hedelmät
Öljy/sekatekniikka kankaalle
86 x 100cm
2019
2250€
MYYTY
Punainen poni
Öljy/sekatekniikka kankaalle
125 x 172cm
2020
2800€
MYYTY
Lahjahepo
Öljy/sekatekniikka kankaalle
150 x 200cm
2020
2800€
Don Quijote
Öljy/sekatekniikka kankaalle
70 x 100cm
2020
1800€
Palo
Öljy/sekatekniikka kankaalle
127 x 90cm
2020
1500€
Leikin loppu
Öljy kankaalle
45 x 41cm
2020
950€
MYYTY
Toimisto
Öljy kankaalle
150 x 120cm
2020
6000€
Kaivossa kasvanut
Öljy kankaalle (tulkinta teoksesta The Washerwoman, Giuseppe Maria Crespi.
80 x 60cm
2020
1200€
Vanki
Öljy kankaalle (tulkinta Léon Bonnat teoksesta An Oriental Barbershop)
119 x 80cm
2020
1900€

Lauri Nykopp

Pariisissa asunut Nykopp palasi Suomeen 1986 ja järisytti taidemaailmaa perustamalla CITY-lehden, jonka toimitusjohtajana ja keulakuvana hän teki pitkän uran. Lehti nousi nopeasti uuden kaupunkikulttuurin soihduksi, jonka levikki oli parhaimmillaan 270.000. 1990-luvulla Nykopp hyppäsi bisnesmaailman pyörteisiin ja toimi johtotehtävissä finanssialalla. Hirvensalmella asuvalla Nykoppilla on monipuolinen ja poikkitaiteellinen ote taiteeseen ja sen luomiseen.

Tiedustelut/ Förfrågningar

År 1986 återvände Nykopp från Paris till Finland och skakade konstvärlden genom att grunda CITY tidningen. Nykopp gjorde en lång karriär som tidningens VD och galjonsfigur. Journalen steg snabbt till den nya urbana kulturens fackla och hade som bäst en upplaga på 270,000. På 1990-talet tog Nykopp ett sidosteg till näringslivet och innehade fler ledande positioner inom finanssektorn. Nykopp är bosatt i Hirvensalmi och är känd för sitt mångsidiga och tvärvetenskapliga grepp för att skapa konst.

Unclimbed, Watkins Mountains 1
Pigmenttivedos, pohjustettu aluminille
100cm x 168cm
2001
Vedos 6/7
5500€

Hannu Palosuo

Kultakauden taiteilijat hakivat innoitusta ja inspiraatiota Pariisista, minun sukupolveni hakee sitä toisista maanosista. Vuosina 2000-2010 matkustin paljon Aasiassa ja Afrikassa. Olen kahlannut Delhin esikaupunkien slummeissa, matkustanut paikallisjunissa Tamil Nadun syrjäisimmissä kolkissa, avannut tietä viidakkoveitsellä opiumpelloilla Myanmarin pohjoisrajoilla, tutustunut Syyriaan ja Jordaniaan. Matkojen vaikutukset näkyvät Palosuon teoksissa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Guldålderns konstnärer sökte inspiration från Paris, min generation söker den från andra världsdelar. Under åren 2000-2010 reste jag mycket i Asien och Afrika. Jag har rört mig i Delhis slumområden, rest med lokaltåg i Tamil Naduns mest avlägsna hörn, huggit mig fram med djungelkniv på opiumfälten i norra Myanmar, bekantat mig med Syrien och Jordanien. Resornas intryck synns i Palosuos arbeten.

Through a looking glass
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Through a looking glass
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Talkin´ loud, sayin´ nothing
Öljy kankaalle
120 x 120 cm
2016
6000€

Johanna Pohjavirta & Tuomo Rosenlund

Olemme tehneet nimimerkillä Rosenlund&Pohjavirta digitaalisia grafiikanteoksia vuodesta 2009. Yhdistämme teoksissamme piirustusta, valokuvaa ja digitaalista kuvankäsittelyä. Teoksemme valmistetaan mustesuihkuvedoksina taidekartongille.

Kuviemme lähtökohdat löytyvät usein luonnosta, puista ja maisemista. Haluamme myös liikkua mielen iloisella ja positiivisella puolella, teoksemme tavoittelevat harmoniaa ja tasapainoa. Teostemme sisältö muodostuu valokuvallisten, “todellisten”, ja piirustuksellisten, “vapaiden”, elementtien kohtaamisesta, joka synnyttää katsojelle visuaalisen leikin kuvan sisälle. Piirretyt kuvat asetetaan valokuvan maailmaan, ja erilaiset todellisuudet sulautuvat yhtenäiseksi kuvaksi. Samanlaista visuaalista tehostetta käytetään usein mm. mangassa, eli japanilaisessa sarjakuvassa, jossa pelkistetysti piirrettyjen hahmojen taustat ovat tehty valokuvan tarkoiksi. Tällä pyritään helpottamaan samaistumista tarinoiden hahmoihin, ja annetaan myös katsojalle tilaa tulkita hahmoa haluamallaan tavalla. Pyrkimyksemme on samankaltainen, kuviamme voi katsoa yksitysikohtaisen tarkasti ja vapaasti tulkiten, erilaiset elementit toimivat symbioosissa, ne korostavat omaa olemustaan vastakohtaisuudessaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Vi har gjort digitala grafikbilder under namnet Rosenlund & Pohjavirta sedan 2009. Vi kombinerar teckning, fotografi och digital bildbehandling. Arbetena tillverkas med bläckstråleskrivare på konstkartong. Bildernas tematik hämtas oftast från naturen, träd och landskapet. Vi vill också röra oss i sinnets glada och positiva sida. Arbetena strävar till harmoni balans. Arbetena består av det verkliga fotografiska och det fria tecknade elementens möte. Samma visuella effekter används t.ex. inom manga, japansk serieteckning. De olika elementen fungerar i symbios.

Tuomo Rosenlund (f.1976) har studerat konst i Björneborgs konstskola och i Tammerfors. Har arbetat som bildkonstnär sedan 2004. Rosenlund har haft 25 separatutställningar varav de senaste på Galleri Mältinranta i Tammerfors och Galerie Art Room i Helsingfors. Han har deltagit i över 60 grupputställningar i Europa, mellan-östern och Sydamerika.

Johanna Pohjavirta är född i Björneborg 1970. Hon har studerat konst i Björneborgs konstskola och i TAMK i Tammerfors, samt grafisk design på TAIK, samt vid Åbo konst och kommunikationsskola. Dessutom har Pohjavirta studerat fotografering vid Kankaanpää Konstskola. Pohjavirta har fungerat som professionell fotograf sedan 1998. Hon grundade sin egen studio i Tammerfors 2010. Hon har haft två separatutställningar varav den senaste på P-Galleri i Björneborg och Galleri2 i Tammerfors. Hon har också deltagit i ett fler grupputställningar i Finland. Rosenlund och Pohjavirta bor och arbetar i Tammerfors. De är i parförhållande och har två barn.

"Hetki"
Mustesuihkuvedos
34cm x 23cm
2011 editio 45
300€

"Foresstation II"
Mustesuihkuvedos
40cm x 30cm
2014 editio 20
300€
"Kesä" (Violetti keinu)
Mustesuihkuvedos
35cm x 25cm
2015 editio 20
300€
"Lento"
Mustesuihkuvedos
19,5cm x 39cm
2016 editio 60
300€
"Onni"
Mustesuihkuvedos
30,5cm x 26cm
2016 editio 60
300€

Johnny Ramstedt

Johnny Ramstedt on tuonut viime vuosina teoksiaan esille monipuolisesti yllättäviinkin paikkoihin. Tämä linkittyy suoraan myös Ramstedtin taiteellisen työskentelyn keskiöön, eräänlaisen mahdollisuuden antamiseen, sekä katsojille että taiteilijalle itselleen. Taiteen kokemiselle ei pitäisi asettaa turhia esteitä ja samoin Ramstedt ajattelee työskentelystään. Taide syntyy monien sisäisten pohdintojen ja kehityskaarien jälkeen vapaasti ja luontevasti, pakottamatta. Vapaus onkin hänelle keskeinen teema ja kuinka se synnyttää asioita ympärilleen. Luovassa prosessissa sattuma on kuin vapauden mahdollisuus ja samalla haaste herkkyydelle.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Johnny Ramstedt har under de senaste åren hämtat fram sina arbeten mångsidigt till överraskande platser. Detta speglar sig direkt från Ramstedt konstnärliga sätt att arbeta, att ge allt och alla en chans. Att få uppleva konst borde ha så få hinder som möjligt. Så tänker Ramstedt också om sitt skapande. Konsten skapas efter ett flertal indre funderingar och efter utvecklingen kommer den fram fritt och naturligt utan att tvinga. Friheten är för honom också ett centralt tema. I den skapande processen är slumpen som möjliggör friheten men är också samtidigt en utmaning för känslan.

ambition
Akryyli kankaalle
120 x 120 cm
2019
2300€
consequences of sensitivity
Akryyli kankaalle
120 x 116 cm
2019
2300€

Christoffer Relander

Valokuvaajana minut on vangittu tutkimaan maailmaa suodattimen kautta. Elämä voi olla kaunista, mutta kuvitteellisuus on aina kiehtonut minua. Valokuvaus on minulle tapa ilmaista ja herkistää mielikuvitustani. Luonto on osa maailmaani.

Vaihtoehtoisella ja kokeellisella kameratekniikalla luon taidetta, mikä muutoin olisi mahdollista vain maalaamalla tai käsittelemällä kuvia digitaalisesti ulkoisia ohjelmistoja hyväksi käyttäen. Tavoitteeni taiteilijana on olla itselleni uskollinen ja pyrin luomaan taidetta huomiselle.

Olen syntynyt Suomessa 1986 ja vartuin maaseudulla Tammisaaren lähistöllä. Opiskelin graaffista designia ja visuaalista taidetta Porvoossa v. 2004-2007. Kiinnostuin taiteesta jo nuorena, mutta rakastuin valokuvaamiseen vasta Merivoimissa palvellessani v. 2008-2009.

Nykyisin työskentelen taiteilijana ja valokuvaajana. Minua edustavat galleriat Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Euroopassa. Olen tehnyt töitä tunnetuille tavaramerkeille kuten esim: Adobe, Nikon, Oxford University Press ja suomalaiselle puunjalostusteollisuudelle. Työni on julkaistu monissa tunnetuissa julkaisuissa ja internetissä maailmanlaajuisesti: LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable ja Colossal.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Som fotograf är jag fängslad att utforska världen genom ett filter. Livet kan vara vackert, men fantasin har alltid fascinerat mig. Fotografering för mig är ett sätt att uttrycka och stimulera min fantasi. Naturen är helt enkelt en del av mig. Genom att experimentera med kameran kan jag skapa konst som endast skulle vara möjligt genom målandet eller digital manipulation med en extern mjukvara. Mitt mål som konstnär är att vara mig själv trogen och jag strävar till att skapa konst som varar.

Jag är född i Finland 1986 och växte upp utanför Ekenäs. Jag studerade grafisk design och visuell konst 2004-2007 i Borgå. Mitt intresse för konst började redan vid ung ålder men det var först när jag tjänstgjorde vid Marinen 2008-2009 som jag blev intresserad av fotografering.

Idag jobbar jag som konstnär och fotograf med representation i USA, Asien och Europa. Jag har gjort kommissioner för kända företag som t.ex.; Adobe, Nikon, Oxford University Press och för finsk skogsindustri. Mina arbeten har blivit publicerade i flere stora publikationer och internetsidor globalt, bland annat LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable och Colossal.

Grandfather Grandchild & Cork Tree Forest
Pigmenttivedos akryylille 1/8
54cm x 75cm
2014
1300€
MYYTY
Hand Sowing Cork Tree Seeds
Pigmenttivedos akryylille 1/8
58cm x 75cm
2014
1300€
Heads & Tails the Village and the Hill
Pigmenttivedos akryylille 1/8
80cm x 120cm
2014
2400€

Carolina von Schantz

Maisemat ja arkiset asetelmat pyrkivät teoksiini yhä uudelleen. Niitä yhdistää sama orgaaninen viiva ja muotokieli. Asetelmat syntyvät omasta lähiympäristöstäni: kukista ja kasveista, niiden lehtien ja osien muodoista, heijastuksista ja väreistä. Tuoreista nupuista ja kuihtuvista lehdistä. Aukeamisista ja kuihtumisesta. Maisemat ovat osa näkyvää maailmaa, mutta niiden syvyys vie tunteisiin ja tapahtumiin. Maalatessani säilön samalla jotakin, mikä on katoamassa. Kaikkea, mistä ei pysty pitämään kiinni tai mitä ei huomaa ennen kuin se on kadonnut.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Landskap och vardagliga stilleben återkommer i mina målningar allt oftare. De organiska linjerna och formerna är det som förenar dem två. Objekten till mina arrangemang hittar jag i min närmiljö: blommor och växter, deras blad och delar av dessa växter, reflektioner och färger. Från blommornas knoppar och torkade blad. . Landskap är en del av den synliga världen, med dess djup kan jag nå känslor och minnen. I mina målningar vill jag föreviga något som lätt kan försvinna. Konservera det som inte går att greppa, det som redan är förbi utan att vi ens hunnit märka.

In the Air
Öljy ja akryyli kankaalle
150cm x 130cm
2019
4600€
Wood
Öljy ja akryyli kankaalle
195m x 160cm
2018
6700€
Tulips IV
Öljy mdf-levylle
42cm x 28cm
2016
800€
MYYTY
Movements III
Öljy ja akryyli kankaalle
130cm x 220cm
2018
6700€

Merja Simberg

Työskentelyssäni väri ja maalausprosessi ovat keskeisimpiä asioita. Maalaan lattialla moniakin maalauksia yhtä aikaa – rakastan isolle kankaalle maalaamista, työskentelyn sattumanvaraisuutta ja pelkästään jo värin materiaalisuuden ja ominaisuuksien tarkastelua työn edetessä. Pohdin ja analysoin, peitän ja maalaan uudelleen niin, että yhdessä maalauksessa saattaa olla montakin maalausta työn päätyttyä. Maalausaineena ovat värillinen muste ja akryylivärit.

Tiedustelut/ Förfrågningar

rger och måleriprocessen. Jag kan hålla på med flera konstverk på golvet samtidigt – jag älskar att måla på stora dukar, arbetets slumpmässighet och analysen av färgens materialitet och egenskaper medan arbetet framskrider.  Jag funderar och analyserar, målar över så att en målning till slut kan bestå av flera målningar.  Jag målar med färgtusch och akryl.

Between the Past and the Present/theme: Suddenly Last Summer
Akryyli ja muste kankaalle
150 x 170 cm
2018
3.900€
Trailer/theme: Vertigo
Akryyli ja muste mdf-levylle
90 x 110 cm
2017
2600€

Niklas Tallqvist

Miksi valokuvaus?
Olen aina ollut hyvin kiinnostunut valokuvauksesta. Isäni valokuvasi perhettämme koko nuoruuteni ajan ja oli esikuva, joka innosti minuakin aloittamaan valokuvaamisen. Halusin lehtikuvaajaksi ja päästä kuvaamaan eri lehtiin. Unelmani alkoi toteutua lukioaikana vuonna 1986, kun pääsin ensimmäistä kertaa kesävalokuvaajaksi Borgåbladet-lehteen. Siitä lähtien jokainen tilaisuus työskennellä lehtikuvaamisen parissa vahvisti uskoani siihen, että valokuvaus voisi joskus olla minulle ammatti. Vuonna 1991 pääsin opiskelemaan valokuvausta Uudenkaarlepyyn Svenska konstskolaniin. Se oli minulle iso askel eteenpäin, ja opintoihini yhdistyi työskentely toiveammatissani. Kun valmistuin valokuvaajaksi vuonna 1995, toimin freelancekuvaajana. Vuonna 1998 sain vakituisen paikan Hufvudstadsbladetissa. Siitä lähtien minulla on ollut onni työskennellä toiveammatissani ja toivon, että voin jatkaa alalla pitkälle tulevaisuuteen.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Varför fotografi?
Intresset för fotografi har alltid varit stort hos mig. Min far fotograferade inom familjen under hela min uppväxt och han var min inspiration för att börja ta bilder själv. Jag drömde om att bli pressfotograf och om att få fotografera för olika tidningar. När jag under gymnasietiden för första gången jobbade som sommarfotograf på Borgåbladet 1986 började min dröm få form. Härifrån framåt gav varje möjlighet att jobba med pressfotografi mera tro i att min dröm om fotografi som yrke kan gå i uppfyllelse. År 1991 blev jag invald att studera fotografi på Svenska konstskolan i Nykarleby. Detta var ett stort steg för mig och mina studier varvades med arbete inom min drömbransch. Efter att jag utexaminerats som fotograf 1995, arbetade jag som frilansfotograf. År 1998 blev jag anställd av Hufvudstadsbladet som fotograf på fulltid. Och sedan dess har jag haft nöjet av att jobba i mitt drömyrke som, hoppas, fortsätter ännu långt in i framtiden.

 

Tyttö myy kaloja. Monrove, Liberia, 2009
Fotosec
Editio 1/6
35 x 53cm
450€
Linja-autoasema, Helsinki, 1994
Fotosec
Editio 2/6
70 x 46cm
450€
Ruotsin kuninkaalisten vierailu Kotkassa (Silvia), 1990
Fotosec
Editio 1/6
35 x 53cm
450€
Ruotsin kuninkaalisten vierailu Kotkassa, 1990
Fotosec
Editio 1/6
35 x 53cm
450€
Kaukolämpöputki puhjennut, Helsinki, 2002
Fotosec
Editio 1/6
50 x 35cm
450€

Heini Turunen

Tavoittelen maalauksissani mystistä hehkua. Hohde kumpuaa syvältä, huokuu kokonaisuudesta. Se kietoutuu väriin ja maalin liikkeisiin. Etsin hehkua vastakohdista. Jotain tummaa, jotain vaaleaa. Jotain ohutta, jotain paksua. Jotain nopeaa, jotain hidasta. Pyrin maalaamaan niin kauan, että värit ja pinnat saavuttavat tasapainon, alkavat loistaa, syttyvät vuorovaikutuksen voimasta. Valon aistii varjon ansiosta ja ilo on riemullisinta silloin, kun tuntee myös suuren surun. Asioilla on kaksi puolta: herkkyys ja vahvuus, pelko ja rohkeus, kärsimys ja riemu. Ja jossain niiden rajamailla kipinöivä hehku…

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag eftersträvar en mystisk glöd i mina målningar. Lystern väller upp från djupet, utstrålar i sin helhet. Den sammanflätar i målfärgens rörelser. Jag söker glöden i motsatsen. Något mörkt, något ljust. Något tunt, något tjockt. Något snabbt, något långsamt. Jag strävar att måla så länge att färgerna och ytan uppnår en balans, börjar lysa, tänds av växelverkans kraft. Ljuset noterar man på grund av skuggan och glädjen är som störst när man också känner en stor sorg. Sakerna har två sidor, skörhet och styrka, rädsla och mod, misär och glädje. Och någonstans i deras gränsland gnistrar glöden…..

Summer Waves
Öljy ja akryyli levylle
150cm x 122cm
2017
2300€
MYYTY
First of May
Öljy ja akryyli levylle
60cm x 50cm
2019
750€
MYYTY

Netta Tiitinen

Lapsiaiheesta tuli osa taiteellista identiteettiäni. Mielikuvituksen ja herkkyyden täyteiset pienet ihmiset ovat sinänsä jo lähellä sydäntäni, mutta lapset toimivat myös hyvänä vertauskuvana arjen ilmiöille ja erilaisille elämänfilosofisille ajatuksille. Esittävän ja abstraktin painopiste tulee varmasti vuorottelemaan vuosien mittaan. Värit taas mitä todennäköisimmin tulevat pysymään aina melko maanläheisinä. Tietynlainen käsialakin tulee olemaan tunnistettavissa, mutta tavoitteena on, että tyyli elää ja jokaisessa näyttelyssä on aina jotain uutta.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Milla Vaahtera

Milla Vaahtera on helsinkiläinen muotoilija ja taiteilija. Hän tutkii työssään sekä kehonkuvaa ja seksuaalisuutta, että luovan prosessin toteuttamista improvisaation ja vuorovaikutuksen kautta. Hänet tunnetaan parhaiten Dialogi mobile ja stabile teos sarjastaan, jonka ensiesitys oli Design Museon galleriassa syksyllä 2018. Teokset syntyvät yhteistyössä Nuutajärveläisten lasinpuhaltajien kanssa. Vaahtera haluaa elvyttää suomalaista lasitaide traditiota ja tuoda siihen jotakin uutta. Vaahtera on valmistunut Taiteen Maisteriksi Aalto Yliopistosta 2010 ja opiskellut kalustemuotoilijaksi Lahden Muotoiluinstituutissa 2008.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Milla Vaahtera är en formgivare och konstnär från Helsingfors. I sin konst fokuserar hon på såväl kroppsuppfattningar och sexualitet som den kreativa processen i form av improvisation och dialog. Hon är bäst känd för sin konstserie Dialog mobile och stabile som hade premiär på Designmuseets galleri hösten 2018. Arbetena uppstår i samarbete med glasblåsare på Notsjö. Vaahtera vill främja den traditionella finländska glaskonsten och samtidigt bidra med något nytt till den. Vaahtera utexaminerades som magister i konst vid Aaltouniversitetet 2010 och har studerat inredningsdesign vid Lahden Muotoiluinstituutti 2008.

Mobile No. 75
Puhallettu lasi ja messinki
48 x 66 x 28 cm
2019
1700€
Mobile No. 76
Puhallettu lasi ja messinki
80 x 50 x 25 cm
2019
1550€
Mobile No. 95
Puhallettu lasi ja messinki
60 x 45 x 80 cm
2019
3300€
Mobile No. 99
Puhallettu lasi ja messinki
26 x 12 x 45 cm
2020
1.600€
Mobile No. 100
Puhallettu lasi ja messinki
80 x 50 x 80 cm
2020
2600€
Mobile No. 101
Puhallettu lasi ja messinki
30 x 20 x 40 cm
2020
2200€
Mobile No. 102
Puhallettu lasi ja messinki
30 x 50 x 45 cm
2020
1700€
Mobile No. 103
Puhallettu lasi ja messinki
110 x 30 x 55 cm
2020
2700€
Mobile No. 105
Puhallettu lasi ja messinki
108 x 80 x 40 cm
2020
4000€
Mobile No. 104
Puhallettu lasi ja messinki
90 x 30 x 75 cm
2020
3400€
Stabile No. 30
Puhallettu lasi ja messinki
24 x 66 x 28 cm
2020
2500€
Stabile No. 31
Puhallettu lasi ja messinki
12 x 15 x 30 cm
2020
1650€
Stabile No. 33
Puhallettu lasi ja messinki
60 x 20 x 70 cm
2020
2300€

Jenni Vakkilainen

Mielemme kätkee loputtoman määrän viestejä ja muistoja, jotka pilkahtelevat esiin. Koen, että maalatessa pääsen hetkittäin kosketuksiin tähän tiedostamattomaan. Hetkelle antautumisen, herkistymisen ja havainnoinnin kautta avautuu ovi maailmoihin, joissa on paljon tuttua, ja joissa kuitenkin on jotain ennalta arvaamatonta ja yllättävää. Ne ovat kuin kuviksi muuttuneita unia ja hetkiä menneestä ja tulevasta.

Väri itsessään toimii maalausteni lähtökohtana ja se on teosteni kantava tekijä. Leikin, positiivisuuden ja läsnäolon kautta teoksiini muotoutuu maailmoja, jotka heijastuvat katsojalle hänen omien kokemustensa kautta. Kerroksellisen maalaamisen kautta teoksiin jää suunnittelemattomia pintoja ja tiloja, joita ei muuten olisi mahdollista saavuttaa. Ohuiden ja paksujen maalikerrosten luomat tekstuurit ja struktuurit rakentavat kuvan asteittain ja luovat näin voimakkaita tilan illuusioita. Työskentelyssäni intuitiolla on iso merkitys. Se on havainnointia ja reagointia pienimpiinkin vivahteisiin. Maalaamiseni on etsimistä, jossa eleet ja värit johdattavat teosta eteenpäin.

Tiedustelut/ Förfrågningar

I våra hjärnor finns ett oändligt antal budskap och minnen som bombarderar medvetandet. Jag upplever att jag genom måleriet ibland får kontakt med det omedvetna. Genom att hänge mig åt nuet, vara lyhörd och observera når jag världar där mycket känns bekant men som också är något främmande och överraskande. Dessa bilder är som drömmar och ögonblick från det förflutna och framtiden.

I mina målningar utgår jag från färger som bärande tema. Jag leker. Via positiviteten och närvaron förvandlas mina arbeten till världar som återspeglar betraktarens egna upplevelser. Eftersom jag målar i lager finns det oplanerade ytor och utrymmen i arbetena som inte kan gestaltas på annat sätt. De tunna och tjocka färglagrens texturer och strukturer bildar gradvis en stark rumslig illusion. Intuitionen har mycket stor betydelse i mitt arbete. Det är fråga om att observera och reagera på de minsta nyanserna. Mitt måleri är sökande där gester och färger för arbetet vidare.

Hot & Cold
Öljy ja tempera kankaalle
150cm x 130cm
2016
4200€
Ancehstors
Öljy kankaalle
150 x 150cm
2019
4500€
Deep Blue
Öljy kankaalle
150 x 150cm
2019
4500€
MYYTY
Moonlight
Öljy kankaalle
150 x 150cm
2020
4500€
MYYTY
Power drink
Öljy kankaalle
150 x 150cm
2020
4500€
MYYTY
Rainbow Wash
Öljy kankaalle
200 x 170cm
2016
5600€
MYYTY
Rock Painting
Öljy kankaalle
170 x 200cm
2019
5600€
Royal
Öljy kankaalle
150 x 150
2019
4500€
Shortcut
Öljy kankaalle
130 x 130
2019
3900€
MYYTY
Trick
Öljy kankaalle
135 x 150cm
2019
4300€
Woods
Öljy kankaalle
180 x 200cm
2019
5700€