Menu

Carl Ahlman

Maalaan ensisijaisesti ulkona, paikanpäällä. Maisema on keskeinen osa aihettani, pohja jolle rakennan tarinani. Minun on oltava läsnä siinä maisemassa jota maalaan, jotta saan välitettyä sen oikean tunnelman. Se antaa myös mahdollisuuden nähdä tarkat värit ja sävyt mikä on mahdotonta jäljentää valokuvasta.

Ulkoilmamaalauksen olosuhteet vaikuttavat maalaamiseeni. Aika on rajallista. Vaihteleva valo sekä muut ympärillä olevat tekijät pakottavat minut maalaamaan suoraviivaisesti, keskittymään olennaiseen motiivin suhteen. Tämä pitää minut pois liian akateemisesta maalaamisesta. Seuraan näkemystäni luonnosta, kohti impressionistista tyylisuuntaa. Työskentelen korkealaatuisilla materiaaleilla ja käytän öljyvärejä maalatessani. Kehitän jatkuvasti omaa teknistä ja tunteellista taitoani päämääränä välittää omaa historiaa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag målar i första hand utomhus, på plats med mitt motiv.  Landskapet är det centrala motivet, den fond på vilken jag skapar min berättelse.  Att vara i den miljö jag avbildar är en nödvändighet för att hitta de känslor och intryck jag vill förmedla. Det innebär även en möjlighet att se de exakta färgerna, temperaturerna och valörerna, något som är omöjligt att fullt ut återge genom ett fotografi.

Förhållandena vid utomhusmåleri påverkar även mitt sätt att måla.  Tidspress på grund av ett flyktigt ljus och andra omgivande faktorer tvingar mig att hålla mitt måleri rakt och relevant, fokuserat på det som är viktigt för motivet.  Det hindrar mitt måleri att bli för akademiskt, något som går i linje med min bild av naturen. Jag arbetar i olja, i en föreställande stil med en dragning åt det impressionistiska. Jag tilltalas av att arbeta med naturmaterial, högkvalitativa oljefärger, naturhårspenslar, balsamterpentin och linneduk. Att arbeta nära och verkligen känna sig verktyg underlättar mitt måleri. Jag utvecklar ständigt både mina tekniska och emotionella förmågor i strävan efter att förmedla min egen historia.

Förändring
Öljy kankaalle
19cm x 33cm
2015
500€

I hamn
Öljy kankaalle
27cm x 35cm
2017
650€
Pumpor
Öljy kankaalle
23cm x 30cm
2015
550€
Sensommar vy
Öljy kangaslevylle
24cm x 33cm
2016
550€
Stilla vatten
Öljy kankaalle
41cm x 60cm
2015
850€
Testund
Öljy kangaslevylle
24cm x 19cm
2016
400€
Vinterljus
Öljy kankaalle
33cm x 26cm
2016
550€

Antonio Arosa

”Ihminen on aina ollut, ja tulee aina olemaan eläin eläinten joukossa, yksi osa luonnon monimuotoisuutta. Muinaisina aikoina luonto oli turvamme, kohtalomme ja uskontomme. Nyt tämä viisaus on unohtunut. Käyttäydymme kuin olisimme luonnosta irrallamme. Meistä on tullut ekosysteemin tuhoajia, syöpäläisiä. Entä jos luonto alkaisi taistella takaisin?”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Människan har alltid varit och kommer alltid att vara ett djur bland andra djur, en del av naturens mångfald. Under forntiden var naturen vårt skydd, vårt öde och vår religion. Nu har vi glömt denna visdom. Vi uppför oss som om vi var åtskiljda från naturen. Vi har förvandlats till skadedjur som förstör ekosystemet. Men tänk om naturen började kämpa emot?”

"_____"
Akvarelli
A3
2016
750€
Ilman esteitä
Akvarelli
A3
2016
800 €
Tervemenoa
Akvarelli
A3
2016
750 €
Vuodesta 1886
Akvarelli
A3
2016
750 €
Valloitus
Akvarelli
A3
2016
800 €
Älä odota
Akvarelli
A3
2016
800 €

Amanda Bieber

”Kuvasarja Hopeanvihreä kertoo valon löytämisestä kun suurin osa tuntuu raskaalta ja ylipääsemättömältä. Hopeanvihreä kuvittaa henkilökohtaisen trauman hoitoa. Kun olemme läpikäyneet jotain traumaattista on seuraamus yleensä ahdistuneisuus. Silloin aivot lähettävät stressisignaaleja kehon eri osiin joihin reagoidaan eri tavalla. Hopeanvihreä on reaktio Siitä reaktiosta.”

Amanda Bieber on opiskellut Ammattikorkeakoulu Noviassa ja kuvasarja Hopeanvihreä oli osa hänen lopputyötään. Vapaa-aikanaan Bieber tekee graafista suunnittelua ja valokuvaa freelance pohjalla. Hän on myös hyvin innoissaan kuvataiteesta. Bieber inspiroituu orgaanisista elementeistä ja kokeilee omassa valokuvauksessaan mielellään erilaisia sekatekniikoita.

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Bildserien Silvergrön handlar om att hitta en gnutta ljus då det mesta känns tungt och oöverkomligt. Silvergrön illustrerar behandlingen av ett personligt trauma. När vi genomgått något traumatiskt är följden oftast något ångestfyllt. Hjärnan skickar då ut stress signaler till olika delar av kroppen som vi sedan på olika sätt reagerar på. Silvergrön är en reaktion på Den reaktionen.”

Amanda Bieber har studerat på Yrkeshögskolan Novia och bildserien Silvergrön var en del av hennes slutarbete. Under fritiden gör Bieber grafisk planering och fotograferar på frilansbasis. Hon är även mycket begeistrad över bildkonst. Bieber inspireras av organiska element och experimenterar gärna med olika blandtekniker i sitt fotografi.

Guldregnet
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Omfamnad
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Kitö
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€
Silvergrön
Fotosec
36,6cm x 55cm
Ed 1/5
2014
330€

Caj Bremer

Vuonna 1929 Helsingissä syntynyt valokuvaaja ja akateemikko Caj Bremer aloitti lehtikuvaajan uransa vuonna 1951. Uutisvalokuvaajana Bremer teki uutiskuvaajan töitä muun muassa Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Bremer on toiminut myös taiteilijaprofessorina ja valokuvajournalismin opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa sekä saanut valtion valokuvapalkinnon vuosina 1968 ja 1973, valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuotena 1973 sekä valtion journalistipalkinnon vuonna 1994.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Fotograf och akademiker Caj Bremer föddes i Helsingfors 1929 och började sin karriär som tidningsfotograf 1951. Som nyhetsfotograf arbetade Bremer bland annat för Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Dessutom har Bremer varit konstnärsprofessor och lärare i fotojournalistik vid Konstindustriella högskolan och tilldelats statens fotografipris 1968 och 1973, statens informationspris 1973 och statens journalistpris 1994.

Min Drömvärld [5]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)

Min Drömvärld [6]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [9]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [10]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [14]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [21]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [24]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)
Min Drömvärld [3]
Mustetulostus japanilaiselle Kozo-paperille
editio 1/6
60 x 73cm
2015
2100€ (kehystettynä)

Heidi Hankaniemi

Teokset pohjautuvat ajatukseen taiteilijan luodessa ja tehdessä käsillään, jolloin hänen olemuksestaan siirtyy jotain kosketuksen kautta käsityöhön, lopputulokseen. Teoksissani yhdistyvät sadat kukkakirjonnat eri puolilta maailmaa. Olen kerännyt kirjontatöitä yli kymmenen vuoden ajan: Pohjoismaista, Euroopasta, USAsta ja Australiasta. Teokseni ovat paikkoja, missä kirjonnat ja niiden tekijöiden tarinat voivat löytää toisensa ja kukoistaa yhdessä. Teoksia luodessa minulla on ollut vahvasti mielessä Gumbostrandin ympäristö, Suomessa viettämäni kesät, saaristo, pitsihuvilat ja kukkaniityt, Arabian taideosasto ja Elsa Beskowin kirja ”Kukkaisjuhla/ Blomsterfesten i täppan.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

Konstverken bygger på tanken om att när konstnären skapar och arbetar med händerna, så överförs något via beröringen till konstverket, slutresultatet.
Mina verk förenar hundratals blombroderier från olika delar av världen. Jag har samlat på broderier i över tio år: från Norden, Europa, USA och Australien. Mina konstverk är ställen där broderierna och deras berättelser kan hitta varandra och blomstra tillsammans. När jag arbetat med dessa konstverk har jag tänkt mycket på miljön kring Gumbostrand, mina somrar i Finland, skärgården, hus med snickarglädje och blomsterängar, Arabias konstavdelning och Elsa Beskows bok Blomsterfesten i täppan.

Bloom Yellow
Sekatekniikka
80cm x 62cm
2017
1200€
Bloom White
Sekatekniikka
70cm x 62cm
2017
1200€
Bloom Pink
Sekatekniikka
65cm x 67cm
2017
1200€
Bloom Gredelin
Sekatekniikka
63cm x 65cm
2017
1200€
Bloom Blue
Sekatekniikka
70cm x 60cm
2017
1200€

Hanna Heloterä

Aava, alava, auvoinen. Virta voimakas huuhtoi huolet. Alkavan aamun kosteuden hellä kosketus herätti. Kasvoi voima sisällä kauneuden, jonka löysin juurelta katajan. Laidasta niittyaukean. Luonto ja sen haavoittuvainen hiljaisen äänekäs kauneus kiehtoo minua. Yritän oppia tuntemaan sitä. Tutkiessani maalauksen avulla. Kutsun niitä peuroikseni. Henkiä elämänpuutarhassa. Eläimiä, joissa kiteytyy herkkyys, voima, ketteryys, haavoittuvaisuus, sinnikkyys, sulavuus ja kauneus. Nykyhetki on arvaamaton, hektinen, vieraantunut arvostavasta inhimillisyydestä. Koen tarvetta paeta takaisin luontoon. Pystytkö aistimaan yhteyden?

Tiedustelut/ Förfrågningar

Vida vyer. En kraftig ström sköljde bort sorgerna. Daggens ömma beröring väckte. Skönhetens kraft som jag fann vid en en växte. Vid ängen. Naturen och dess sårbara tyst ljudande skönhet fascinerar mig. Jag försöker lära känna den. Via mina målningar. Jag kallar dem för mina hjortar. Andar i livets trädgård. Djur, som utstrålar känslighet, kraft, vighet, sårbarhet, envishet, smidighet och skönhet. Nuet är oförutsägbart, hektiskt, alienerat från en värdesättande mänsklighet. Jag har ett behov av att fly tillbaka till naturen. Kan du känna sambandet?

Unelmia
Öljy kankaalle
65cm x 54cm
2017
720€
MYYTY
Maistiaset niityllä
Öljy kankaalle
55cm x 46cm
2017
680€
MYYTY
Kevään hehku
Öljy kankaalle
116cm x 140cm
2017
1900€
Iltarusko tuo rauhan metsän ylle
Öljy kankaalle
73cm x 55cm
2017
920€
Hetki ystävyydelle
Öljy kankaalle
92cm x 73cm
2017
960€
Alla kirsikkapuun
Öljy kankaalle
100cm x 100cm
2015
960€

Niels Haukeland

Polttaessani hiiltä huomasin miten upea mustaväri siitä syntyi. Halusin käyttää sitä teoksissani. Piirtäessäni huomasin kuinka sain teokseen kolmiulotteisen lopputuloksen. Tavoittelen teoksissani alkuperäistä työtäni kuvanveistäjänä. Maalaukseni toimivat kontrastina, tavoitellen ohutta syvyysvaikutelmaa, kepeyttä.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När jag brände kol märkte jag hur fantastisk svart färg det blev. Jag vill använda det i mina arbeten. När jag ritade märkte jag att jag fick en tre dimensionellt slutresultat. Jag strävar till att i mina arbeten uppnå mitt ursprungliga jobb som skulptör. Målningarna fungerar som kontrast, ett tunt djuphetsavtryck, lätt.

Ornamentti I
Öljy ja pastelli kankaalle
110cm x 115cm
2015
2200€ (kehystettynä)
MYYTY
Ornamentti II
Öljy ja pastelli kankaalle
110cm x 115cm
2015
2200€ (kehystettynä)
MYYTY
Talviruusuja II
Öljy ja pastelli kankaalle
116cm x 108cm
2017
3700€
Talviruusjuja I
Öljy ja pastelli kankaalle
116cm x 108cm
2017
3700€
MYYTY
Ruusut muuria vasten
Öljy ja pastelli kankaalle
182cm x 201cm
2017
7000€
Keltainen ruusutarha
Öljy ja pastelli kankaalle
181cm x 200cm
2014-2017
7000€

Juuso Hämäläinen

”Olen aina asunut luonnon lähellä, joten se on tullut todella tärkeäksi ja inspiroivaksi paikaksi minulle. Kun menen kävelylle luontoon pystyn olemaan juuri siinä hetkessä ja tuntemaan kuinka olen osa luontoa ja suurempaa kokonaisuutta. Se tuntuu todella maagiselta ja haluan kuvieni kautta jakaa sitä tunnetta. Haluan myös motivoida muita ihmisiä viettämään hieman enemmän aikaa luonnossa. Koen, että pelkän valokuvauksen avulla en pysty välittämään tunteitani tarpeeksi vahvasti. Siksi vietän jokaisen kuvan kohdalla tunteja ja joskus myös päiviä aikaa käsitellessäni kuvaa, jotta saisin sen herättämään katsojassa juuri kokemaani mystistä tunnetta.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Jag har alltid bott nära naturen och därför har naturen alltid inspirerat mig. När jag promenerar i naturen lämnar jag tankarna hemma och bara då kan jag befinna mig i nuet och känna mig som en del av naturen och en större helhet. Just det känns väldigt magiskt och via mina bilder önskar jag att dela med mig av denna känsla. Jag hopas även att detta skulle leda till att flera mänskor skulle tillbringa lite mer tid i naturen. Jag upplever att jag inte enbart genom fotografering kan förmedla mina känslor tillräckligt starkt. Därför sätter jag ner flera timmar och ibland även dagar på bildbehandling för att bilderna skall förmedla den mystiska känslan jag upplevt.”

 

 

Rising Galaxy
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Old Aqueduct
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Norwegian Magic
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Happy Little Clouds
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Golden Sunrise
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Above the Clouds
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€
Anger and Peace
Fotoboard ed 1/8
60cm x 48cm
2016
490€

Mirja Ilkka

Luonnonmuodot innostavat tutkimaan kohteen värejä, muotoja ja niihin osuvia valoja melko rennosti. Useimmiten työn edetessä ajatus lähtee ihan muualle tai vaihtuu kokonaan. Kukkien maalaaminen keskellä talvea toi tärpätin katkuiseen työhuoneeseen kesän tuoksun ja odottavan tunnelman. Vihdoinkin kesä!

Tiedustelut/ Förfrågningar

Naturens former inspirerar till att undersöka objektets färger, former och ljuset som träffar dem. Efterhand att arbetet fortskrider rymmer tanken eller byts helt ut. Att måla blommor på vintern får arbetsrummet att dofta sommar och ger en förväntansfull känsla. Äntligen sommar!

Liljat
Öljy kankaalle
91cm x 116cm
2016
1200€
As I remember You
Öljy kankaalle
100cm x 116cm
2017
2100€

Anita Jensen

Anita Jensen tulkitsee perinteisten japanilaisten kuvan ja tekstin esitysmuotoja uusimpien tekniikoiden ja materiaalien avulla. -Töitäni voisi kutsua ”surrealistisiksi fotomontaaseiksi”, jotka on toteutettu eri kokoisina pigmenttivedoksina erilaisille länsimaisille ja japanilaisille taidepainomateriaaleille Työt muodostavat tilallisia kokonaisuuksia tai ovat yksittäisiä vedoksia. Kuvamateriaali on kerätty  melkein kahdenkymmenen vuoden aikana aikaisemmilta Japanin matkoiltani ja yhdistetty suomessa ottamiini valokuviin.

”Sisällöllisesti töissäni käsittelen joitakin itselleni kaikkein läheisimpiä japanilaisen kulttuurin käsitteitä ja käsitepareja. -Sanotaan, että Japania ei voi ymmärtää vain pinnalta vaan on astuttava sen sydämeen. Siihen kai juuri kaikella paneutumisellani ja tutkimisellani ja peilaamisella pyrinkin, mutta minun sydämeeni Japani on asettanut ainakin suuren ”linssin”, jonka läpi olen alkanut näkemään omaa elämääni kirkkaammin ja selvemmin. Linssi on välillä epätarkka, mutta toisinaan se kirkastuu hetkellisesti juuri matkoilla Japanissa. Sen kulttuurin moni merkityksellisyys, korostunut esteettinen asenne, eräänlainen mielentila, joka herkistää kyvylle nähdä ja etsiä kauneutta arjessa antavat voimia jokaisella käynnillä. Japanilaisen estetiikan luonteenomaiset piirteet kuten; vihjailevaisuus  ja symbolisuus, sekä taipumus arvostaa pientä ja herkkää tai jopa nahistuneen lakastunutta kauneutta, tekevät vaikutuksen uudestaan ja uudestaan ja toimivat työskentelyni innoittajina. Myös vastakohtien kautta syntyvä kauneus, jossa myös epätäydellistä kauneutta arvostetaan pitää Japania minulle niin kaukaisena ja samalla hyvin, hyvin läheisenä.”

Tiedustelut/ Förfrågningar

Anita Jensen kallas sina verk för surrealistiska fotomontage: i verken får traditionella japanska bilder och texter en ny tolkning med hjälp av nya tekniker och material. Verken har genomförts som pigmentutskrift i olika storlekar på olika västerländska och japanska konsttryckspapper samt annat material. Verken utgör utrymmesmässiga helheter, men är också enstaka verk.– Japan kan inte förstås enbart på ytan, man måste gå in i dess hjärta.  Drag som är karaktäristiska för den japanska estetiken såsom antydningar och symbolik samt benägenheten att värdesätta en liten, känslig eller till och med skrumpen och förvissnad skönhet gör ett intryck om och om igen och inspirerar mitt arbete. Även sådan skönhet som uppstår på grund av motsatser håller Japan på ett avstånd, men samtidigt också mycket nära mig, funderar Jensen över den japanska kulturen och sitt förhållande till Japan.

Memoirs of The Peony 2.
Fotosec
editio 1/7
116cm x 35cm
2014
3500€
The Songs of The Four Seasons 2.
Fotosec
editio 2/7
70cm x 123cm
2014
5500€
Punctum Albums of Life 3.
Fotosec
editio 1/7
35cm x 144cm
2014
3500€
The Family Album of The Mother of the Pearl 7.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 6.
Fotosec
editio 2/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 5.
Fotosec
editio 1/7
48cm x 35cm
2016
1000€
The Family Album of The Mother of the Pearl 2.
Fotosec
editio 3/7
48cm x 35cm
2016
1000€
Spring Rain
Fotosec
editio 3/7
60cm x 43cm
2016
1200€

Lars Jonsson

Lars Jonsson on ruotsalainen taiteilija, kirjailija ja ornitologi joka syntynyt Tukholmassa. Hän on itseoppinut taitelija joka työskentelee öljyllä ja akvarelleillä mutta tekee myös grafiikkaa. Jonssonin inspiraation lähde on Gotlannin rannat ja sen runsas linnusto. Hänen maalauksensa ovat realistisia ja kuvaa osuvasti lintujen elämää. Jonsson on yksi parhaista genressään.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Lars Jonsson är en svensk bildkonstnär, författare och ornitolog född i Stockholm. Han är självlärd konstnär och arbetar i olja, akvarell samt med grafik. Jonsson hämtar sin inspiration från stränderna i Gotland och dess rika fågelliv. Hans målningar är träffande realistiska och skildrar fåglarnas liv. Jonsson är en av de främsta i sin genre.

 

Aprilljus
Litografia
ed 375
32 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Vår strand
Litografia
ed 375
42 x 49,5cm
489€ + kehys 126€
Utpost
Litografia
ed 310
59 x 45cm
585€ + kehys 126€
Tankar om morgonen
Litografia
ed 310
29 x 42cm
336€ + kehys 126€
Spegling
Litografia
ed 375
59,5 x 42cm
489€ + kehys 126€
På grunt vatten
Litografia
ed 310
39 x 58cm
533€ + kehys 126€
Premier
Litografia
ed 310
41 x 61cm
543€ + kehys 126€
Nykläckta
Litografia
ed 310
19 x 26,5cm
170€ + kehys 126€
I grått skimmer
Litografia
ed 310
29 x 45cm
297€ + kehys 126€
I grå vila
Litografia
ed 450
43 x 61cm
478€ + kehys 126€
I blå skugga
Litografia
ed 375
42 x 59,5cm
489€ + kehys 126€
Augustistrand
Litografia
ed 450
40,5 x 61cm
478€ + kehys 126€

Riitta Keurulainen

Kaikki alkaa siemenestä.  Luonnossa, villillä voimalla ja ilman ihmisen apua, se itää ja kasvaa. Kukkaloiston jälkeen rapistuvalla kasvilla on aarre, joka odottaa uutta kasvukautta, toistuen uudelleen ja uudelleen.

Tämän sitkeän syklin seuraaminen inspiroi minua. Kasvukauden työn tulos on omalla tavallaan kaunis: kasvi on muuttunut lähes huomaamattomaksi ja kuihtuneessa varressa, kasvilajin mukaan, löytyy kiehtovia ja erimuotoisia, kätkettyjä tai paljaita siemeniä. Vaikka se ei loista enää väreillään, on sen olemus kuitenkin samalla hauras, mutta voimakas. Tämä koskettaa minua.  Kun maaseudulla sijaitseva työhuoneeni valmistui reilu vuosi sitten, pystyin toteuttamaan teoksiani haluamallani tavalla: öljyvärillä ja kylmävahalla kovalle mdf-levylle. Tämä mahdollistaa sen näkyväksi tekemisen, joka on minulle tärkeää ja jossa voi näkyä graafikko-taustani: herkän ja tarkan viivan piirtämisen/raaputtamisen kerrokselliseen, kuluneen oloiseen ja arvaamattomaan pintaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Allting börjar från ett frö. I naturen, gror och växer det med naturlig kraft utan hjälp av människan.

Efter blomningen har den vissnande växten en skatt, som väntar på nästa blomningsperiod, som repeteras om och om igen. Denna sega cykel inspirerar mig. Resultatet av växtsäsongen, är vackert på sitt eget sätt: växten har förändrats till nästan igen kännbar, och i dess vissnande arm, finns fascinerande olika former, gömda eller exponerade frön. Även om den inte lyser längre med sina granna färger, är den dock samtidigt bräcklig, men kraftfullt. Detta berör mig. När mitt kontor på landsbygden blev klart för drygt ett år sedan, kunde jag förverkliga mina arbeten så som jag ville. Olja och vax på mdf-skiva. Detta ger mig möjlighet att få allt synligt på rätt sätt, vilket är viktigt för mig och var man kan se mitt förflutna som grafiker. Det känsliga och noggranna strecket som ristas in i en sliten och oberäknelig yta.

Lyhtykoisoja IV
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
91cm x 120cm
2015
1300€
Huitula XI
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€
Huitula XIII
Öljyväri ja kylmävaha mdf-levylle
45.5cm x 28cm
2016
550€

Marjut Korhonen

Gumbostrandin kesänäyttelyn teokseni ovat kahdesta sarjasta.: ”Me suomalaiset” ja ”Vuosi jäniksenä”.
2016–2017 ovat olleet tuotantoni mielikuvitusrikkaimmat vuodet. Olen antanut syvältä ja kaukaa lapsuudesta kumpuavien ajatusten ja mielikuvien vallata mieleni ja toteuttaa niitä vapaasti, rajoitteitta, valmiiksi teoksiksi. Värien harmonia, teoksen tarinallisuus ja tulkinnan monitahoisuus innoittavat minua ja antavat jatkuvaa luomisen iloa. Naivistinen ja surrealistinen lähestyminen soveltuvat työtapaani rakentaa vahvasti intuitioon pohjautuvat teokseni digitaalisella kollaasitekniikalla. Näiden sarjojen teoksilla haluan välittää pieniä, vilpittömiä arjesta irrottavia kokemuksia. Olen aina uskonut, että huumorilla on paikkansa jokaisessa päivässä, osana arkea ja juhlaa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Mina konstverk på sommarutställningen i Gumbostrand kommer från två serier: ”Vi finländare” och ”Ett år som hare”. 2016–2017 är de mest fantasirika åren i min produktion. Jag har ägnat mig åt tankar och föreställningar som härstammar från min barndom och använt dem fritt och gränslöst i min konst. Färgernas harmoni, konstens narrativitet och tolkningens mångtydighet fascinerar mig och ger mig glädje att skapa.
En naivistisk och surrealistisk inställning passar mina arbetsmetoder med vilka jag skapar mina intuitiva konstverk med digital collageteknik. Genom konstverken från dessa serier vill jag förmedla små, ärliga erfarenheter som rycker en loss från vardagen. Jag har alltid trott på att humor är en del av vardagen och festen.

Merellinen Suomi-neito
Giclee-vedos Dipondille
pohjustettuna, editio 1/5
46cm x 70cm
2017
830€
Kuu taivaalta
Giclee-vedos Dipondille
pohjustettuna, editio 1/5
46cm x 70cm
2017
810€
Keskellä kesää
Giclee-vedos Dipondille
pohjustettuna, editio 1/5
40cm x 60cm
2016
780€
Hyppää pois
Giclee-vedos Dipondille
pohjustettuna, editio 1/5
36cm x 55cm
2016
590€
Hiljainen hetki
Giclee-vedos Dipondille
pohjustettuna, editio 1/5
60cm x 60cm
2016
820€

Hannu Laakso

Siirryin digitaaliseen järjestelmäkuvaamiseen vasta vuonna 2013 täyttäessäni 50 vuotta. Siihen päättyi on/off-kuvaamiseni, sillä sen jälkeen kamerani on ollut päällä lähes päivittäin. Etelä-Amerikan kiertomatkallani kuvasin kerran haukkaa Uruguayssa ja havahduin siihen, että valokuvauksellisia petolintuja – sekä muita kiehtovia luontokohteita – saattaisi esiintyä lähempänä kuin Uruguayssa. Alkoi kotoisa luontokuvaus.

Reilussa kolmessa vuodessa kuvia on tullut arviolta kaksisataatuhatta ruutua, joista olen tallentanut noin kolmasosan. Kuvia ovat tuottaneet kymmenkunta laajaa kiertomatkaani Euroopan ulkopuolella sekä lukuisat kotimaan luontokuvausretkeni kaikilla ilmansuunnilla. En ole niinkään lajikuvaaja, vaan pyrin tallentamaan luonnon toiminnallisia tuokiokuvia siltä osin kuin sormeni ehtivät tilanteisiin mukaan. Huteja on lukematon määrä.

Olen viimeisen vuoden aikana osallistunut tasan sataan kansainväliseen valokuvauskilpailuun. Saatuani ensimmäiset palkintoni ei hullua tarvinnut enempää yllyttää, sillä huomasin maailmanluokan kuvaajien huikeiden tuotosten puskevan kunnianhimoani ylöspäin niin kuvaamisessa kuin jälkituotannossa.

Tiedustelut/Förfrågningar

Under dom tre senaste åren har det uppstått ungefär 200 000 natur- och resebilder av vilka en tredjedel har sparats. För mig är naturfotografi, konsten att kunna fängsla naturens händelser – om jag bara hinner trycka på knappen. Det finns otaliga situationer och stunder då mina fingrar inte varit tillräckligt snabba.

Jag har deltagit i hundra internationella fototävlingar under det gångna året. Det har varit en tankeställare att se vad världens bästa fotografer kan uppnå. Jag har märkt att min egen ambition håller på att förstärkas ju mer jag ser av de allra bästa.

Uuden päivän laidalla
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
70 x 50 cm
Ed 1/20
2015
400€
Usvan laidalla
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2015
400€
Saalistajan suunnitelma
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Pedon katse II
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Lennonjohtotornissa
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
70 x 50 cm
Ed 1/20
2015
400€
Keskiyön kehityskeskustelua
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2014
400€
Blues Brothers
Pigmenttimustevedos, mustesuihkutulostus kapalevylle
50 x 70 cm
Ed 1/20
2015
400€

Anna-Mari Lämsä

Teokseni Henki, Piiri ja Rieha käsittelevät luontosuhdetta, yksilön voimaa ja muuntautumiskykyä. Tarkastelen luonnosta kumpuavaa symboliikkaa, joka on erityisen lähellä sydäntäni ja halusin koostaa yksittäisistä luontokappaleista muotoja, jotka henkivät myös yllätyksellisyyttä. Teosten kuvat pohjautuvat yhdessä Laura Rautjoen kanssa ottamiimme kasviovalokuviin, joista jokainen on valokuvattu Suomen luonnossa. Lasi saa luontokappaleiden loiston säilymään vuosikausia.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Mina konstverk Ande, Krets och Upptåg handlar om förhållandet till naturen, individens kraft och ändringsförmåga. Jag granskar naturens symbolik, som ligger särskilt nära mitt hjärta, och bland enskilda naturobjekt ville jag framställa överraskande former. Fotona baserar sig på växter som jag tillsammans med Laura Rautjoki fotat i Finland. Glaset bevarar naturobjektens glans i åratal.

Rieha
Valokuva vedostettu lasille
editio 1/6
35cm x 35cm
2017
650€
Piiri
Valokuva vedostettu lasille
editio 1/6
50cm x 50cm
2017
950€
Henki
Valokuva vedostettu lasille
editio 2/6
15cm x 15cm
2017
250€

Risto Lehtinen

Minua kiinnostaa abstraktissa maalaamisessa värin mahdollisuudet vaikuttaa katsojan tunteisiin ja toisaalta mahdottomuus hallita niitä. Maalin sidosaine ja koostumus määrittävät maalaustavan. Tästä esimerkkinä Jackson Pollockin vahvasti valuvat alkydimaalit, jotka sopivat hänen valutustekniikalleen.
Minulle maalin valmistaminen on tärkeä ja välttämätön osa maalausprosessia. Kaupasta ei löydy maalia, jolla voisin korvata valmistamani putridomaalin ominaisuudet. Putridon idea on helppo selittää, se on temperan ja öljyvärin sekoitus, mutta erittäin vaikeaa toteuttaa onnistuneesti. Sillä temperan sidosaineiden ja öljyvärin öljyn suhde pigmenttiin vaihtelee todella paljon. Itselläni kesti useita vuosia löytää sidosaineiden ja pigmenttien sopivat suhteet sekä järjestys, jossa aineet yhdistetään toisiinsa. Kun vihdoin saavutin haluamani lopputuloksen, oli maalinvalmistamisesta tullut luonnollinen osa maalaamistani. Itse maalaaminen on nopeaa ja välitöntä, joka on seurausta pitkästä ja huolellisesta valmistelusta. Kun maali on vihdoin valmis, se on maalattava tuoreeltaan samana päivänä, joka sopii täydellisesti ekspressiiviselle maalaustavalleni.

Tiedustelut/ Förfrågningar

När det gäller abstrakt måleri är jag intresserad av hur man med hjälp av färger kan påverka åskådarens känslor utan att kunna kontrollera dem. Målfärgens fixeringsämnen och sammansättning avgör sättet att måla. Ett exempel på detta är Jackson Pollocks rinnande alkydfärger, som passade hans teknik. För mig är framställningen av målfärg en viktig och nödvändig del av måleriprocessen. Det säljs inte målfärger med motsvarande egenskaper som min egen putridofärg. Idén med putrido är enkel: det är en blandning av tempera och oljefärg. Men det är mycket svårt att nå bra resultat, eftersom temperas fixeringsämnen och oljefärgernas olja i relation till pigmentet varierar mycket kraftigt. För mig tog det flera år att hitta lämpliga proportioner mellan fixeringsämnen och pigment samt den ordning enligt vilken ämnena blandas. När jag äntligen blev nöjd, hade framställningen av målfärg blivit en naturlig del av måleriet. Själva målandet löper snabbt och omedelbart, eftersom jag planerat allt detaljerat. När färgen äntligen är klar måste den appliceras färsk samma dag, vilket passar min expressiva teknik.

Putrido VI
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€
Putrido V
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€
Putrido IV
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€
Putrido III
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€
Putrido I
Öljy ja tempera kankaalle
120cm x 100cm
2017
2400€

Liisa Malmio

“Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä;” 1 Moos 1:7
Valokuvani kuvaavat taivasta ja vettä, niiden harmonisuutta ja uskomattomia värisävyjä. Kuulauden kokemusta vahvistaa kuvien tulostus alumiinilevylle. Jokainen kuva toistaa tunnollisesti luonnon sävyt.
Kuvat on otettu pitkän ajan kuluessa. Mm. Porvoonjoen voimakkaan punaiset sävyt johtuvat Islannissa vuonna 2010 purkautuneen tulivuoren ilmakehään syöksemistä hiukkasista.

Tiedustelut/ Förfrågningar

“Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet.” 1 Mos 1:7
Mina fotografier föreställer himmel och vatten, harmonin och de otroliga färgnyanserna i dem. Upplevelsen av transparens förstärks av, att bilderna printats på aluminiumskivor. Varje bild återger samvetsgrant naturens nyanser. Bilderna är tagna under en lång tid. Bl.a. de intensivt röda nyanserna på Borgå å beror på partiklar, som spreds i atmosfären efter vulkanutbrottet på Island år 2010.

Täältä ikuisuuteen
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/6
60cm x 100cm
2017
700€
Uuteen päivään
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/6
75cm x 145cm
2017
800€
Kaislat
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/6
45cm x 75cm
2017
550€
Kuunsirppi I
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/8
20cm x 20cm
2017
70€
Telendos
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/8
20cm x 20cm
2017
70€
Kroatia II
ChromaLuxe Metalprint
Editio 1/8
20cm x 20cm
2017
70€

Totte Mannes

Työtäni rytmittää sarjallisuus. Usein uusi sarja syntyy edellisen inspiroimana. Tai sitten, kuten vaikkapa ”Puretut veistokset”, Miguel Berrocalin (1933-2006) ideasta tehdä purettavia pieniä veistoksia. Berrocalin pyöreämuotoisten veistosten innostamana ryhdyin sommittelemaan suorakulmaisia kuvioita, kuin purettua robottia. Syntyi kaaos, joka sitten piti järjestää esteettisesti.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Mitt arbete har en rytm i form av serier. Ofta inspireras en ny serie av den föregående. Eller så resulterar det kanske i något som ”Puretut veistokset” (Delar av skulpturer), efter en idé av Miguel Berrocali (1933–2006) att göra små skulpturer som kan delas. Inspirerad av Berrocalis skulpturer med de runda formerna började jag komponera rektangulära figurer, som en demonterad robot. Det uppstod ett kaos som sedan måste arrangeras på ett estetiskt sätt.

Jul
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Midsommar
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
Påsk
Öljy kankaalle
38cm x 38cm
2009
1500€
La Colmena
Öljy kankaalle
38cm x 50cm
2003
1800€
Circulo
Öljy kankaalle
35cm x 35cm
2001
1300e
Argentina
Öljy kankaalle
33cm x 41cm
2000
2200€

Elisabeth Manninen

Taide on välttämätöntä minulle. Käsittelen maalaamisen avulla asioita, joille en välttämättä ole löytänyt nimeä. Nämä asiat kumpuavat jostain hyvin syvältä ja saavat muodon silmieni edessä. Minua inspiroivat abstraktit syvälliset asiat. Toisaalta esim. meri ja saariston luonto ovat tärkeitä.
Teokseni ovat ensimmäinen osa sarjasta ”Minun saaristoni”. Olen ollut kaksi viikkoa vanha, kun vanhempani ovat vieneet minut saarimökille Sipoossa. Minusta on kasvanut saariston ja meren tytär. Teoksissa tarkastelen kotisaareni kasveja makrotasolta, lapsen näkökulmasta. Isot teokset ovat tulkintoja todellisista asioista. Jokaisen ison teoksen parina on pienempi abstrakti teos. Tältä maailma olisi voinut näyttää pienen lapsen silmin! Aikuisenakin on hyvä välillä pysähtyä katsomaan asioita läheltä ja vaihtaa välillä näkökulmaa, todellisuudesta abstrahoiduksi.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Konst är en nödvändighet för mig. Via måleriet behandlar jag frågor som inte nödvändigtvis har ett namn. Dessa frågor kommer någonstans djupt inifrån mig och får en form framför mina ögon. Jag blir inspirerad av abstrakta och djupa frågor. Å andra sidan är till exempel havet och skärgården viktiga för mig.
Mina konstverk på utställningen kommer från den första delen av serien ”Min skärgård”. Jag var två veckor gammal när mina föräldrar tog mig till en stuga på en ö i Sibbo. Jag har blivit en skärgårds- och havsdotter. I min konst observerar jag växter på min hemö på en makronivå, ur barnets perspektiv. De stora konstverken är tolkningar av verkliga händelser. Varje stort konstverk ackompanjeras av ett mindre abstrakt verk. Så här kunde världen ha sett ut ur ett litet barns perspektiv! Även som vuxen är det ibland bra att stanna upp och betrakta saker och ting på nära håll, och variera perspektivet från det konkreta till det abstrakta.

Valon läike
Akryyli ja öljy kankaalle
50cm x 50cm
2017
600€
Sielun kauneus
Akryyli ja öljy kankaalle
100cm x 100cm
2017
1500€
Samaa perhettä
Öljy kankaalle
50cm x 50cm
2017
600€
Levollisuus
Akryyli ja öljy kankaalle
90cm x 90cm
2017
1200€
Lapsen silmin
Öljy kankaalle
50cm x 50cm
2017
500€
Elämän polulla
Akryyli ja öljy kankaalle
90cm x 90cm
2017
1400€

Johannes Nevala

Kuvaan maalauksissani ja graafisessa tuotannossani lintuja monin eri tavoin. Linnut rikkovat teoksissani erilaisia rajoja liittäen samalla eri elementtejä toisiinsa. Tottumattomampi taiteenkatsoja voi klassisten esimerkkien kautta siirtyä eteenpäin ja kokea uusia ulottuvuuksia. Taiteentuntija voi puolestaan miettiä, eroaako moderni ilmaisutapa oikeastaan lainkaan perinteisestä. Voiko kuva olla katsojan silmissä enemmän kuin pelkkä laji- ja ympäristötutkielma?

Tiedustelut/ Förfrågningar

I mitt måleri och grafiska produktion har jag flera olika sätt att gestalta fåglarna i konsten. Fåglarna får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa. Betraktaren har en möjlighet att via de olika exemplen gå vidare och uppleva olika dimensioner och frågar sig om det verkligen är någon skillnad i det moderna uttrycket jämfört med det mer traditionella. Kan bilden i betraktarens ögon ge mer än en studie av art och miljö?

Sångsvanar "Tillabaka igen"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
3100€
Fismås "I vila"
Akvarelli
45cm x 37cm
2016
750€ (kehystetty)
Kustpipare "Där i hösten"
Akvarelli
37cm x 22cm
2016
425€ (kehystetty)
Kentska tärnor "Blå dagar"
Akvarelli
62cm x 81cm
2016
1200€ (kehystetty)
Kärnsnäppa "Vandrar"
Giclee-printti
64cm x 76cm
2016
325€ (kehystetty)
Bläsandar
Giclee-printti
56cm x 70cm
2016
325€ (kehystetty)
Vitkindade "Dreaming drops"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€
Tofsvipa med unge "Sommaräng"
Öljy kankaalle
75cm x 100cm
2016
2200€
Stjärtandpar "I ljuset"
Öljy kankaalle
90cm x 120cm
2016
2700€

Nipa Nissinen

Muoto ja muodon sisältö. Ihmisenä oleminen ja sen muotokieli.
Tunne, tunnelma, fiilis kuin musiikissa.
Musiikki ja runous ovat tärkeä osa elämääni. Luoda teos, jonka tunne koskettaa.
Naiset.
Ovat inspiraatioitani ja veistosten luomiseen.
Uni.
Kävelin tietä pitkin. Edestäni, tien poikki, kulki pillerinpyörittäjä lantapalloa pyörittäen.
Jatkoin matkaani ylös oikealle kaartuvaa tietä.
Saavuin lammelle, jossa oli paljon kultakaloja.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Form och formens innehåll. Människans vara och dess formspråk.
Känsla och stämning som i musik.
Musik och poesi utgör en viktig del av mitt liv. Skapa konst som berör.
Kvinnor.
Är mina inspirationskällor när jag arbetar med skulptur.
Dröm.
Jag vandrade längs en väg. En pillerbagge korsade vägen med en gödselboll.
Jag fortsatte längs vägen som svängde högerut.
Jag kom till en damm med guldfiskar.

 

Peilimies
Pronssi
48cm
2015
4800€
Myrskypääsky
Pronsii
14cm x 17cm
2016
1200€
Kotikivellä IV
Pronssi ja kivi
13cm x 13cm
2017
950€
Kotikivellä III
Pronssi ja kivi
13cm x 13cm
2017
950€
Kotikivellä II
Pronssi ja kivi
13cm x 13cm
2017
950€
Kotikivellä
Pronssi ja kivi
13cm x 13cm
2017
950€

Lauri Nykopp

Pariisissa asunut Nykopp palasi Suomeen 1986 ja järisytti taidemaailmaa perustamalla CITY-lehden, jonka toimitusjohtajana ja keulakuvana hän teki pitkän uran. Lehti nousi nopeasti uuden kaupunkikulttuurin soihduksi, jonka levikki oli parhaimmillaan 270.000. 1990-luvulla Nykopp hyppäsi bisnesmaailman pyörteisiin ja toimi johtotehtävissä finanssialalla. Hirvensalmella asuvalla Nykoppilla on monipuolinen ja poikkitaiteellinen ote taiteeseen ja sen luomiseen.

Tiedustelut/ Förfrågningar

År 1986 återvände Nykopp från Paris till Finland och skakade konstvärlden genom att grunda CITY tidningen. Nykopp gjorde en lång karriär som tidningens VD och galjonsfigur. Journalen steg snabbt till den nya urbana kulturens fackla och hade som bäst en upplaga på 270,000. På 1990-talet tog Nykopp ett sidosteg till näringslivet och innehade fler ledande positioner inom finanssektorn. Nykopp är bosatt i Hirvensalmi och är känd för sitt mångsidiga och tvärvetenskapliga grepp för att skapa konst.

Unclimbed, Watkins Mountains 1
Pigmenttivedos, pohjustettu aluminille
100cm x 168cm
2001
Vedos 6/7
5500€

Jaro Palmu

Haluan maalata kauniita ja mielenkiintoisia tauluja. Kyse on väreistä ja suhteista, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on sommitelmasta ja muodosta, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on yksityiskohdista ja kokonaisuudesta, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on viivasta ja struktuurista, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on voimasta ja herkkyydestä, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on luonnonvoimista ja hiljaisuudesta, mutta ei pelkästään tästä. Kyse on taiteen alkemiasta. Alkemistin tavoin taiteilija muokkaa yksinkertaisista materiaaleista jotain arvokasta ja pysyvää.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag vill måla vackert och intressant. Det är frågan om färger och förhållande, men inte endast detta. Det är frågan om komposition och form, men inte endast detta. det är frågan om detaljer och helhet, men inte endast om detta. Det är frågan om streck och struktur, men inte endast om detta. Det är frågan om kraft och känsla, men inte endast om detta. Det är frågan om naturens kraft och tystnaden, men inte endast om detta. Det är frågan om konsten alkemi. Som en alkemist blandar konstnären ihop enkla material och skapar något bestående och värdefullt.

 

Valkoinen. Ruskea. Puuteri.
Öljy, pigmentti kovalevylle
162cm x 140cm
2016
2900€

Hannu Palosuo

Kultakauden taiteilijat hakivat innoitusta ja inspiraatiota Pariisista, minun sukupolveni hakee sitä toisista maanosista. Vuosina 2000-2010 matkustin paljon Aasiassa ja Afrikassa. Olen kahlannut Delhin esikaupunkien slummeissa, matkustanut paikallisjunissa Tamil Nadun syrjäisimmissä kolkissa, avannut tietä viidakkoveitsellä opiumpelloilla Myanmarin pohjoisrajoilla, tutustunut Syyriaan ja Jordaniaan. Matkojen vaikutukset näkyvät Palosuon teoksissa.

Tiedustelut/Förfrågningar

Guldålderns konstnärer sökte inspiration från Paris, min generation söker den från andra världsdelar. Under åren 2000-2010 reste jag mycket i Asien och Afrika. Jag har rört mig i Delhis slumområden, rest med lokaltåg i Tamil Naduns mest avlägsna hörn, huggit mig fram med djungelkniv på opiumfälten i norra Myanmar, bekantat mig med Syrien och Jordanien. Resornas intryck synns i Palosuos arbeten.

Talkin´ loud, sayin´ nothing
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Through a loking glass
Öljy kankaalle
100 x 120 cm
2015
5500€
Talkin´ loud, sayin´ nothing
Öljy kankaalle
120 x 120 cm
2016
6000€

Outi Pienimäki

”Olen jo pitkään pohtinut maalauksissani useastakin näkökulmasta lineaarisen ajan suhdetta avaruudelliseen aikaan.
Työni eivät ole esittäviä siinä mielessä, että ne olisivat havaintomaalauksia jostakin olemassa olevasta kohteesta.
Tutkimuskohteeni on maalauksen kieli . Sen rakennusaineena ovat värit ja erityyppiset siveltimenvedot .
Haluan tehdä näkyväksi jonkin käsitteen , tapahtuman, äänen, sen mitä on kerrottu ja miten on kerrottu.
Kyse on ihmisyyden ja olemassaolon peruskysymyksistä. Joskus kieli muuttuu runoudeksi tai musiikiksi.
Lataan töihini päällekkäisiäkin merkityksiä ja siksi ne voi myös nähdä useammalla eri tavalla. Nimi ohjaa katsomiskokemusta , joka kuitenkin on aina yksilöllinen. Haluan tietoisesti hyödyntää sitä ,miten silmä katsoo ja näkee.
Maalaukseni ovat tiloja, joissa ajatus voi vaeltaa”

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Jag har redan länge funderat på det lineära tidsbegreppet i relation till rumtid i mina målningar.
Mina målningar är inte figurativa i den meningen att jag skulle ha avbildat något jag skådat. Jag undersöker måleriets språk. Det byggs upp av färger och olika slags penseldrag. Jag vill synliggöra begrepp, händelser, ljud, det vad man berättat och hur man gjort det. Det handlar om grundläggande mänskliga och existentiella frågor. Ibland blir språket poesi eller musik.
Jag har ofta överlappande betydelser i mina målningar och de kan därför också ses på flera sätt. Namnet styr tittarens upplevelse, som dock alltid är unik. Jag vill medvetet dra nytta av det, hur ögat ser och tror.
Mina målningar är utrymmen där tanken kan vandra.”

Down Upshaw´n ääni valaisee maiseman
Öljy kankaalle
160cm x 180cm
2016
10000€
Suljettu ja Avoin
Öljy kankaalle
95cm x 155cm
2016
5500€
Portti
Öljy kankaalle
152cm x 160cm
2016
8000€
Harmaan hidas hengitys
Öljy kankaalle
70cm x 75cm
2017
2000€
Hetkellisyydestä
Öljy kankaalle
70cm x 75cm
2017
2000€
Liekehtivä taivas
Öljy kankaalle
70cm x 75cm
2017
2000€
Lohdutus
Öljy kankaalle
79cm x 92cm
2017
2400€
Kauniin unohduksen seitit
Öljy kankaalle
120cm x 125cm
2017
5000€
Unennäkiä
Öljy kankaalle
120cm x 125cm
2017
5000€
Kivettynyt huuto
Öljy kankaalle
152cm x 160cm
2017
8000€
Ilman oikku
Öljy kankaalle
152cm x 160cm
2017
8000€
Merkitysten synty
Öljy kankaalle
95cm x 155cm
2017
5000€
Hiljaisuuden takana
Öljy kankaalle
198cm x 213cm
2017
14000€
Putoava huone
Öljy kankaalle
155cm x 195cm
2017
10000€
MYYTY

Johanna Pohjavirta & Tuomo Rosenlund

Olemme tehneet nimimerkillä Rosenlund&Pohjavirta digitaalisia grafiikanteoksia vuodesta 2009. Yhdistämme teoksissamme piirustusta, valokuvaa ja digitaalista kuvankäsittelyä. Teoksemme valmistetaan mustesuihkuvedoksina taidekartongille.

Kuviemme lähtökohdat löytyvät usein luonnosta, puista ja maisemista. Haluamme myös liikkua mielen iloisella ja positiivisella puolella, teoksemme tavoittelevat harmoniaa ja tasapainoa. Teostemme sisältö muodostuu valokuvallisten, ”todellisten”, ja piirustuksellisten, ”vapaiden”, elementtien kohtaamisesta, joka synnyttää katsojelle visuaalisen leikin kuvan sisälle. Piirretyt kuvat asetetaan valokuvan maailmaan, ja erilaiset todellisuudet sulautuvat yhtenäiseksi kuvaksi. Samanlaista visuaalista tehostetta käytetään usein mm. mangassa, eli japanilaisessa sarjakuvassa, jossa pelkistetysti piirrettyjen hahmojen taustat ovat tehty valokuvan tarkoiksi. Tällä pyritään helpottamaan samaistumista tarinoiden hahmoihin, ja annetaan myös katsojalle tilaa tulkita hahmoa haluamallaan tavalla. Pyrkimyksemme on samankaltainen, kuviamme voi katsoa yksitysikohtaisen tarkasti ja vapaasti tulkiten, erilaiset elementit toimivat symbioosissa, ne korostavat omaa olemustaan vastakohtaisuudessaan.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Vi har gjort digitala grafikbilder under namnet Rosenlund & Pohjavirta sedan 2009. Vi kombinerar teckning, fotografi och digital bildbehandling. Arbetena tillverkas med bläckstråleskrivare på konstkartong. Bildernas tematik hämtas oftast från naturen, träd och landskapet. Vi vill också röra oss i sinnets glada och positiva sida. Arbetena strävar till harmoni balans. Arbetena består av det verkliga fotografiska och det fria tecknade elementens möte. Samma visuella effekter används t.ex. inom manga, japansk serieteckning. De olika elementen fungerar i symbios.

Tuomo Rosenlund (f.1976) har studerat konst i Björneborgs konstskola och i Tammerfors. Har arbetat som bildkonstnär sedan 2004. Rosenlund har haft 25 separatutställningar varav de senaste på Galleri Mältinranta i Tammerfors och Galerie Art Room i Helsingfors. Han har deltagit i över 60 grupputställningar i Europa, mellan-östern och Sydamerika.

Johanna Pohjavirta är född i Björneborg 1970. Hon har studerat konst i Björneborgs konstskola och i TAMK i Tammerfors, samt grafisk design på TAIK, samt vid Åbo konst och kommunikationsskola. Dessutom har Pohjavirta studerat fotografering vid Kankaanpää Konstskola. Pohjavirta har fungerat som professionell fotograf sedan 1998. Hon grundade sin egen studio i Tammerfors 2010. Hon har haft två separatutställningar varav den senaste på P-Galleri i Björneborg och Galleri2 i Tammerfors. Hon har också deltagit i ett fler grupputställningar i Finland. Rosenlund och Pohjavirta bor och arbetar i Tammerfors. De är i parförhållande och har två barn.

"Hetki"
Mustesuihkuvedos
34cm x 23cm
2011 editio 45
300€
400€ (kehystettynä)
"Foresstation II"
Mustesuihkuvedos
40cm x 30cm
2014 editio 20
300€
400€ (kehystettynä)
"Kesä" (Violetti keinu)
Mustesuihkuvedos
35cm x 25cm
2015 editio 20
300€
400€ (kehystettynä)
"Lento"
Mustesuihkuvedos
19,5cm x 39cm
2016 editio 60
300€
400€ (kehystettynä)
"Onni"
Mustesuihkuvedos
30,5cm x 26cm
2016 editio 60
300€
400€ (kehystettynä)

David Popa

Nykyhetki on ollut ennennäkemättömän muutoksen kohteena, joka on muuttanut meidän näkemystä ympäröivään ympäristöön varsin konkreettisesti. Olen syntynyt ja kasvanut New Yorkissa. Näin selvästi miten seinät ympärilläni muuttuivat graffitin ja katutaiteen vaikutuksesta.

Yhdistin spraymaalin vandalisointiin, isoine maalauksineen käymälöiden seinillä. Mikään näistä ei kiinnostanut minua ennen kuin aloin maalata ”luvallisille” seinille: myönteisiä kuvia, jotka muussa tapauksessa jäisivät näkemättä suljetussa työhuoneessa.

Tämä muutos tapahtui noin 2 vuotta sitten ja olen siitä lähtien maalannut ”luvallisia” seinämaalaussarjoja Bostonista Suomeen, jopa pienelle Sri Lankan saarelle.

Tiedustelut/ Förfrågningar

De tider vi lever i har haft en aldrig tidigare skådad mängd förändringar, som har förändrat vår syn på omgivande miljöer ganska påtagligt. Genom att vara född och uppvuxen i New York, såg jag tydligt väggar omkring mig förändras genom inverkan av graffiti och gatukonst. Jag associerade mediet sprayfärg till handling av upproriska beteende sedd som vandalism med vulgära taggar på toalett väggar. Inget av det tilltalade mig tills jag började experimentera på ”tillåtna” väggar genom att uttrycka positiva teman, som annars skulle gå obemärkt förbi bakom en stängd studio dörr. Denna förändring skedde endast två år sedan och jag har sedan dess producerat väggmålnings serier på ”tillåtna” väggar från Boston till Finland och även på den lilla ön Sri Lanka.

You have nowhere to be
Öljy ja spraymaali kankaalle
20cm x 20cm
2016
350€
Become Ocean
Öljy ja spraymaali kankaalle
20cm x 20cm
2016
350€
It could be today
Öljy ja spraymaali kankaalle
20cm x 20cm
2016
350€
Listen Quietly
Öljy ja spraymaali, 22ka lehtikultaa kankaalle
20cm x 20cm
2016
350€

Johnny Ramstedt

Landscapes – Tarina.
Kaikki alkoi 1970.
Etsit paikkaasi. Et oikein tiedä mitä etsiä, tiedät vain että se on olemassa siellä jossain. Kaikki syntyy arkisista asioista mitä näet ja kuulet. Kokoat palasia, uusia esineitä syntyy vanhoista – rakentaa jotain uutta – jotain kaunista – jotain intohimoista – jotain pysyvää. Asiat kytee pitkään – prosessi voi olla pitkä ja hidas, toteutus nopea. Nämä kauniit yksinäiset palaset kasataan – siitä syntyy yksi. Piirrän, valokuvaan, kirjoitan, pohdin ja lopuksi yhdistän kaiken. Syntyy maisemia. Maisemia unista, maisemia todellisuudesta, maisemia tulevaisuudesta. Paikkasi.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Landscapes – Historien.
Allt började 1970.
Du letar efter din plats. Vet inte riktigt vad du söker, du bara vet att det finns där någonstans. Det kommer från dessa alldagliga saker du ser och hör. Sätter ihop bitar, nya saker uppstår från de gamla – bygga något nytt – något vackert – något fullt av passion – något bestående. Det gror länge – processen kan vara lång och långsam, utförandet går fort. Dessa vackra ensamma bitar sätts ihop – de blir en. Ritar, tar fotografier, skriver, funderar och slutligen sätta ihop allt. Landskap uppstår. Landskap från drömmar, landskap från verkligheten, landskap från framtiden. Din plats.

Landscape (#181.17.4.23)
Akryyli, hiili ja pigmentti kankaalle
30 x 30 cm
2017
660€
Landscape (#185.17.4.25)
Akryyli kankaalle
24 x 30 cm
2017
660€
Landscape (#188.17.5.2)
Akryyli kankaalle
30 x 30 cm
2017
660€
Landscape (#171.17.4.11)
Akryyli, hiili ja pigmentti kankaalle
30 x 30 cm
2017
660€
Landscape (#174.17.4.18)
Akryyli, hiili ja pigmentti kankaalle
24 x 30 cm
2017
660€

Sanna-Mari Rautavirta

Taiteeni on pääsääntöisesti puupiirustusta ja öljyvärimaalausta. Minulle puulaatan kaiverrus ja puupiirustuksen vedostaminen edustavat alkukantaista ja kiehtovaa taiteen muotoa. Puupiirros on maalaamista kaivertimien, telojen ja hiertimien avulla. Maalauksissa ja puupiirroksissa suosin ihmishahmojen kuvaamista. Lapsen ja aikuisen yhdistäminen sekä vauvojen kuvaaminen on mielestäni kiehtovaa. Tyhjä puulaatta tai maalauspohja kertoo minulle mitä seuraavaksi työstän. Teokset syntyvät monesti kovin impulsiivisesti. Puulaattaa kaivertaessa ja vedostaessa ei voi koskaan olla varma lopputuloksesta ja se onkin kiehtovaa. Valmis teos on aina täynnä yllätyksiä ja monimuotoisuutta.

Tiedustelut/Förfrågningar

Min konst är främst träsnitt och oljemålning. För mig representerar träsnitt en primitiv och fascinerade konstform. I mina arbeten föredrar jag människoformer. Att kombinera barn och vuxna samt att avbilda bebisar är fascinerande. Ett tomt botten berättar för mig vad jag skall måla. Arbetena kommer till mycket impulsivt. När man graverar ett träsnitt kan man aldrig vara säker på slutresultatet och det fascinerar mig. Ett färdigt arbete är alltid fyllt av överraskningar och mångfald.

Trifolium
Puupiirros
50cm x 40cm
2016
500€
Mangolia
Puupiirros
75cm x 55cm
2016
500€
La Pinta
Puupiirros/ Öljyväri kankalle
54cm x 46cm
2017
600€
Baruti
Puupiirros/ Öljyväri kankalle
54cm x 46cm
2016
600€
Ashia
Puupiirros/ Öljyväri kankalle
110cm x 140cm
2016
1900€

Laura Rautjoki

Malttamattomasta luonteestani huolimatta pystyn työskentelemään valokuvien parissa loputtoman pitkään. Kun pohjatyö on tehty huolellisesti, on minun helppo päästää leikillinen ja huoleton minuuteni irti. Tämä puoli taiteilijuuttani peilaa sitä,mitä minä olen ja tunnen juuri tässä ja nyt.
Teokset on vedostettu suoraan lasiin. Lasi on uv-suojansa ansiosta kestävä luontoa kunnioittava materiaali, joka toistaa valokuvateokset parhaalla mahdollisella tavalla.
Kesänäyttelyn teokseni on työstetty Suomen luonnossa kuvattujen valokuvakasviokuvien pohjalta, jotka olemme kuvanneet yhdessä Anna-Mari Lämsä kanssa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Trots min rastlösa natur kan jag koncentrera mig på fotografering otroligt länge. Efter ett gediget bakgrundsarbete kan jag släppa loss min lekfulla sida. Denna sida av mitt konstnärskap återspeglar vad jag är och känner här och nu.
Fotona har framkallats direkt på glas. Tack vare UV-skyddet är glaset ett hållbart och miljövänligt material, som återger fotona på bästa möjliga sätt.
Mina konstverk på sommarutställningen baserar sig på foton av växter i finsk natur som jag tagit tillsammans med Anna-Mari Lämsä.

Mua ujostuttaa
Valokuva vedostettu lasille
editio 1/6
60cm x 90cm
2017
1200€
Anna kun mä halaan sua honey
Valokuva vedostettu lasille
editio 1/6
60cm x 90cm
2017
1200€

Christoffer Relander

Valokuvaajana minut on vangittu tutkimaan maailmaa suodattimen kautta. Elämä voi olla kaunista, mutta kuvitteellisuus on aina kiehtonut minua. Valokuvaus on minulle tapa ilmaista ja herkistää mielikuvitustani. Luonto on osa maailmaani.

Vaihtoehtoisella ja kokeellisella kameratekniikalla luon taidetta, mikä muutoin olisi mahdollista vain maalaamalla tai käsittelemällä kuvia digitaalisesti ulkoisia ohjelmistoja hyväksi käyttäen. Tavoitteeni taiteilijana on olla itselleni uskollinen ja pyrin luomaan taidetta huomiselle.

Olen syntynyt Suomessa 1986 ja vartuin maaseudulla Tammisaaren lähistöllä. Opiskelin graaffista designia ja visuaalista taidetta Porvoossa v. 2004-2007. Kiinnostuin taiteesta jo nuorena, mutta rakastuin valokuvaamiseen vasta Merivoimissa palvellessani v. 2008-2009.

Nykyisin työskentelen taiteilijana ja valokuvaajana. Minua edustavat galleriat Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Euroopassa. Olen tehnyt töitä tunnetuille tavaramerkeille kuten esim: Adobe, Nikon, Oxford University Press ja suomalaiselle puunjalostusteollisuudelle. Työni on julkaistu monissa tunnetuissa julkaisuissa ja internetissä maailmanlaajuisesti: LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable ja Colossal.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Som fotograf är jag fängslad att utforska världen genom ett filter. Livet kan vara vackert, men fantasin har alltid fascinerat mig. Fotografering för mig är ett sätt att uttrycka och stimulera min fantasi. Naturen är helt enkelt en del av mig. Genom att experimentera med kameran kan jag skapa konst som endast skulle vara möjligt genom målandet eller digital manipulation med en extern mjukvara. Mitt mål som konstnär är att vara mig själv trogen och jag strävar till att skapa konst som varar.

Jag är född i Finland 1986 och växte upp utanför Ekenäs. Jag studerade grafisk design och visuell konst 2004-2007 i Borgå. Mitt intresse för konst började redan vid ung ålder men det var först när jag tjänstgjorde vid Marinen 2008-2009 som jag blev intresserad av fotografering.

Idag jobbar jag som konstnär och fotograf med representation i USA, Asien och Europa. Jag har gjort kommissioner för kända företag som t.ex.; Adobe, Nikon, Oxford University Press och för finsk skogsindustri. Mina arbeten har blivit publicerade i flere stora publikationer och internetsidor globalt, bland annat LA Times, Oprah.com, Huffington Post, China Daily, Mashable och Colossal.

Miranda Donkey Foal & Cork Trees
Pigmenttivedos akryylille 1/8
60cm x 60cm
2014
1300€
Miranda Donkey Foal & Ash Trees
Pigmenttivedos akryylille 1/8
60cm x 60cm
2014
1300€
Grandfather Grandchild & Cork Tree Forest
Pigmenttivedos akryylille 1/8
54cm x 75cm
2014
1300€
Hand Sowing Cork Tree Seeds
Pigmenttivedos akryylille 1/8
58cm x 75cm
2014
1300€
Heads & Tails the Village and the Hill
Pigmenttivedos akryylille 1/8
80cm x 120cm
2014
2400€

Carolina von Schantz

Maisemat ja arkiset asetelmat pyrkivät teoksiini yhä uudelleen. Niitä yhdistää sama orgaaninen viiva ja muotokieli. Asetelmat syntyvät omasta lähiympäristöstäni: kukista ja kasveista, niiden lehtien ja osien muodoista, heijastuksista ja väreistä. Tuoreista nupuista ja kuihtuvista lehdistä. Aukeamisista ja kuihtumisesta. Maisemat ovat osa näkyvää maailmaa, mutta niiden syvyys vie tunteisiin ja tapahtumiin. Maalatessani säilön samalla jotakin, mikä on katoamassa. Kaikkea, mistä ei pysty pitämään kiinni tai mitä ei huomaa ennen kuin se on kadonnut.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Landskap och vardagliga stilleben återkommer i mina målningar allt oftare. De organiska linjerna och formerna är det som förenar dem två. Objekten till mina arrangemang hittar jag i min närmiljö: blommor och växter, deras blad och delar av dessa växter, reflektioner och färger. Från blommornas knoppar och torkade blad. . Landskap är en del av den synliga världen, med dess djup kan jag nå känslor och minnen. I mina målningar vill jag föreviga något som lätt kan försvinna. Konservera det som inte går att greppa, det som redan är förbi utan att vi ens hunnit märka.

Tangled #9
Öljy ja akryyli kankaalle
110cm x 89cm
2016
2200€
Tulips V
Öljy ja akryyli kankaalle
80cm x 120cm
2016
2300€
Puu (Ardeche) I
Öljy ja akryyli kankaalle
90cm x 90cm
2016
2050€
Warm (Tangled)
Öljy ja akryyli kankaalle
89cm x 110cm
2016
2200€
Tulips IV
Öljy mdf-levylle
42cm x 28cm
2016
800€
Puu (Ardeche) II
Öljy kankaalle
60cm x 50cm
2016
1350€
Light (Tangled)
Öljy kankaalle
160cm x 110cm
2016
3400€
Dark (Tangled)
Öljy ja akryyli kankaalle
110cm x 89cm
2016
2200€

Vaula Siiskonen

Liikun paljon metsissä ja merenrannoilla ja seuraan mitä luonnossa tapahtuu. Seuraan myös kaikkea mitä maailmassa tapahtuu. Aina jotkut asiat alkavat kehittyä kuviksi. Useimmiten ne ovat maisemia ja tärkeää niissä on säätila tai joku luonnonilmiö. Pohdin niiden kautta ihmisen ja luonnon suhdetta. – Kaikki se mikä tapahtuu luonnolle ja luonnossa, vaikuttaa myös ihmisen elämään.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag rör mig ofta i skogar och på stränder och följer med det som händer i naturen. Jag följer också med det som händer ute i världen. Vissa saker börjar ofta förvandlas till bilder. I allmänhet är de landskap där fokus ligger på vädret eller något naturfenomen. Via dem analyserar jag relationen mellan människan och naturen. – Allt som händer för eller i naturen påverkar också människan.

Sola
Öljy vanerille
61cm x 50cm
2017
850€
Pimeä maa
Öljy vanerille
102cm x 120cm (9 taulun istallaatio)
2017
2200€
Säätila tänään IV
Öljy kankaalle
41cm x 41cm
2017
560€
Säätila tänään III
Öljy kankaalle
41cm x 41cm
2017
560€
Säätila tänään II
Öljy kankaalle
41cm x 41cm
2017
560€
Säätila tänään I
Öljy kankaalle
41cm x 41cm
2017
560€

Netta Tiitinen

On kulunut kymmenen vuotta, Netta Tiitisen ensimmäisen lapsitaulun syntymisestä. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon tarinaa, sitkeästä yrittämisestä, menestyksen alkuräjähdyksestä, elämän kompastuskivistä sekä elämänfilosofisista pohdinnoista. Juhlanäyttelyssä nivoutuvat yhteen, taiteilevien lasten kautta, kaikki se tekninen ja taiteellinen luovuus, joka on kantanut läpi tähän päivään ja rakentanut tietä tulevaisuuteen, yhtenä yleisön suosikkina, maamme seuratuimpien taiteilijoiden joukossa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Det är tio år sedan Netta målade den första tavlan med barnmotiv. I tio år av konstnärsliv ryms mycket från en lyckad och explosiv start på karriären till kämpande med många fallgropar på vägen till livsfilosofiska tankar runt konsten. I hennes 10 års jubileums utställning förknippas allt detta samman via de konstskapande barnen i hennes målningar, allt det tekniska och det konstnärliga skapande till en fin helhet som kommer att föra Netta vidare på konstnätstigen hon valt.

Suojaväri
Akryyli kankaalle
120cm x 100cm
2017
3000€
Pyykkinaru, Kultainen luovutus
Akryyli ja kollaasi
200cm x 200cm
2017
2800€
Oppimatka
Akryyli kankaalle
30cm x 60cm/ teos
2017
sarja 3600€
Lentäviä ideoita
Akryyli kankaalle installaatio
200cm x 170cm
2017
5500€

Maiju Tirri

Luonto ja sen säilyvyys on edelleen ollut kuitenkin se perusta, josta ajatteluni ja taiteeni inspiroituvat. Luonnon harmonia ja sitä välillä rikkovat elementit, kuten luonnon mullistukset, säiden suuret vaihtelut ja toisaalta elämän hauraus, ovat tekijöitä, jotka ohjaavat työskentelyäni. Luonto ei kuitenkaan ole maalauksissani realistisena raakavedoksena, vaan suodattuneena ajatusteni, tajuntani ja osittain myös alitajunatani läpi. Niissä kuvaamani reaalimaailma suodattuu, muuntuu ja osittain peittyykin omaan tulkintaani todellisuudesta. Näin se jättää katsojalle arvoituksellista tulkinnanvaraa ja mahdollisuuden etsiä yhteyttä hänen sisäiseen maailmaansa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Naturen och dess beständighet är fortfarande det som inspirerar mig i mitt tänkande och min konst. Naturens harmoni och de element som ibland bryter den, såsom naturkatastrofer, väderleksvariationer och livets skörhet, är faktorer som styr mitt arbete. Naturen avbildas dock inte realistiskt i mina målningar, utan filtrerade genom mina tankar, mitt medvetande och delvis också mitt undermedvetna. Den reala världen filtreras, transformeras och delvis döljs av min tolkning av verkligheten. Därigenom lämnar den åskådaren tolkningsrum och en möjlighet att söka efter samband med sin inre värld.

Golden touch
Akryyli, öljy, lasi ja hartsi kankaalle
100cm x 100cm
2017
7900€
Awaikening
Akryyli, öljy ja hartsi kankaalle
100cm x 100cm
2016
8700€
Good day
Akryyli, öljy ja hartsi kankaalle
114cm x 114cm
2017
8700€
Pink Desire
Akryyli ja öljy kankaalle
120cm x 100cm
2015
7900€
I am Love
Akryyli, öljy ja hartsi kankaalle
100cm x 100cm
2016
7900€
MYYTY
Reflections
Akryyli ja lasi kankaalle
31cm x 31cmn (kehystetty)
2016
1800€
Playful
Akryyli kankaalle
41cm x 41cmn (kehystetty)
2016
1800€

Heini Turunen

Tavoittelen maalauksissani mystistä hehkua. Hohde kumpuaa syvältä, huokuu kokonaisuudesta. Se kietoutuu väriin ja maalin liikkeisiin. Etsin hehkua vastakohdista. Jotain tummaa, jotain vaaleaa. Jotain ohutta, jotain paksua. Jotain nopeaa, jotain hidasta. Pyrin maalaamaan niin kauan, että värit ja pinnat saavuttavat tasapainon, alkavat loistaa, syttyvät vuorovaikutuksen voimasta. Valon aistii varjon ansiosta ja ilo on riemullisinta silloin, kun tuntee myös suuren surun. Asioilla on kaksi puolta: herkkyys ja vahvuus, pelko ja rohkeus, kärsimys ja riemu. Ja jossain niiden rajamailla kipinöivä hehku…

Tiedustelut/ Förfrågningar

Jag eftersträvar en mystisk glöd i mina målningar. Lystern väller upp från djupet, utstrålar i sin helhet. Den sammanflätar i målfärgens rörelser. Jag söker glöden i motsatsen. Något mörkt, något ljust. Något tunt, något tjockt. Något snabbt, något långsamt. Jag strävar att måla så länge att färgerna och ytan uppnår en balans, börjar lysa, tänds av växelverkans kraft. Ljuset noterar man på grund av skuggan och glädjen är som störst när man också känner en stor sorg. Sakerna har två sidor, skörhet och styrka, rädsla och mod, misär och glädje. Och någonstans i deras gränsland gnistrar glöden…..

Pure Energy!
Öljy ja akryyli levylle
150cm x 200cm
2016
3000€
Electricity in the Air
Öljy ja akryyli levylle
160cm x 140cm
2015-2016
2500€
Heading Higher
Öljy ja akryyli levylle
90cm x 100cm
2017
1500€
The Nordic Queen
Öljy ja akryyli levylle
70cm x 60cm
2017
900€
MYYTY
Summer Waves
Öljy ja akryyli levylle
150cm x 122cm
2017
2300€
Wonderland?
Öljy ja akryyli levylle
90cm x 100cm
2017
1500€
Beacoming Ourselves
Öljy ja akryyli levylle
122cm x 140cm
2017
2200€

Tani Simberg

Virta.
Kaunis; vesimassojen voima, veden pinnalla hiljaa edestakaisin keinuva koivun varjo, raikkaan ilman kosteus, jyrinä. Häilyvä valo, veden villi leikki, tanssivat, ryöppyävät pisarat, jotka yrittävät epätoivoisesti pitää toisistaan kiinni; ne melkein onnistuvat, mutta joidenkin ote pettää ja ne kieppuvat muista erilleen; muut muodostavat mutkikkaita kuvioita, joita ei voi paljaalla silmällä nähdä. Ne ymmärtää vasta jälkikäteen. Sihisten ja sähisten ne jatkavat matkaansa alaspäin, kunnes ne lopulta raa’asti hajoavat erilleen mutta palaavat taas yhteen, kadoten pois kohti merta.
Heittäydyn virtaan, etsimään uutta maailmaa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Floden.
Vacker; styrkan i vattenmassornas rörelse, björkens skugga som sakta gungar fram och tillbaka över ytan, fukten i den friska luften, dånet. Det växlande ljuset, vattnets vilda lek, de dansande kaskaderna av droppar som krampaktigt försöker hålla fast i varann – de lyckas, nästan – några släpper taget om varann och virvlar iväg för sig själv, medan resten tillsammans bildar intrikata mönster, omöjliga att uppfatta med blotta ögat. Först efteråt vet man. Väsande, fräsande fortsätter de sin färd nedåt för att till slut brutalt splittras och sedan, då de åter förenas, tillsammans försvinna utåt, mot havet.
Kastar mig i floden, för att där finna en ny värld.

XI
Diasec dibondille
editio 1/7
40cm x 72cm
2017
1500€
XIII
Diasec dibondille
editio 1/7
25cm x 45cm
2017
1150€
III
Diasec dibondille
editio 1/7
114cm x 86,5cm
2017
2800€
V Havis Amanda
Diasec dibondille
editio 2/7
50cm x 77cm
2017
1900€
VIII
Diasec dibondille
editio 1/7
50cm x 75cm
2017
1750€
XIV
Diasec dibondille
editio 1/7
50cm x 67cm
2017
1500€

Kristian Venäläinen

Kantava teema työskentelyssäni on materiaalien ominaisuuksien ja mahdollisuuksien esiintuominen, se ohjaa myös valmistusprosessiani. Joskus on vain parempi olla hiljaa ja kuunnella mitä teos ja materiaalit haluavat. Teokseni syntyvät käsillä tekemisen ja käsillä tuntemisen kautta. Päämateriaalini on keramiikka juuri sen konkreettisuuden ja muokkautuvuuden ansiosta. Minusta on kuitenkin mielenkiintoista yhdistellä teoksissani sitä toisten materiaalien kanssa.

Tiedustelut/ Förfrågningar

Ett bärande tema i mitt arbete är att lyfta fram materialets egenskaper och möjligheter. Detta styr också den skapande processen. Ibland är det bättre att vara tyst och lyssna på vad konstverket och materialen har att säga. Jag skapar konst med mina händer. Jag ägnar mig främst åt keramik för att materialet är konkret och kan bearbetas. Jag tycker dock att det är intressant att kombinera keramik med andra material.

Otus
Mustasavi, teräs ja messinkiverkko
220cm x 250cm x 250cm
2016
28000€
Olio
Kivitavarasavi, mänty ja paju
220cm x 550cm x 300cm
2017
28000€
Flo V
Mustasavi, luuposliini ja teräs
60m x 60cm x 120cm
2017
1600€
Evo I
Mustasavi ja pronssi
60m x 60cm x 60cm
2017
2400€
Elo II
Kivitavarasavi ja pronssi
60m x 60cm x 60cm
2017
3200€

Jukka Virkkunen

”Taide on positiivinen voima jolla voimme muokata maailmaa”
Minua kiinnostaa kauneus ja onnellisuus joita emme aina huomaa. Haluan tuoda sen positiivisen energian esiin teoksillani. Maalausteni herkulliset värit ja valtava energisyys tulee Brasiliasta jossa asuin ja työskentelin kahdeksan vuoden ajan rautakauppiaana ja kuvataiteilijana. Haluan inspiroida ihmisiä taiteellani ja auttaa heitä näkemään meitä ympäröivän kauneuden.

Tiedustelut/ Förfrågningar

”Konst är en positiv kraft som kan förändra världen.”
Jag är intresserad av skönhet och lycklighet, som vi inte alltid lägger märke till, jag vill lyfta fram den positiva energin i min konst. De läckra färgerna och energin i mina målningar härstammar från Brasilien där jag bodde i åtta år och arbetade på en järnhandel och som bildkonstnär. Jag vill inspirera människor med min konst och hjälpa dem att se skönheten omkring oss.

Cheers for Happyness
Akryyli kankaalle
90cm x 180cm
2015
2490€
Ecstasy of Summer
Akryyli kankaalle
60cm x 60cm
2017
590€
Immerse
Akryyli kankaalle
60cm x 60cm
2017
590€
Rocky Shores
Akryyli paperille
70cm x 50cm (kehystetty)
2017
490€
Summer with Miro in Rio II
Akryyli paperille
30cm x 30cm (kehystetty)
2017
350€
Summer with Miro in Rio I
Akryyli paperille
30cm x 30cm (kehystetty)
2017
350€