Menu

Antonio Arosa

28.4.–28.5.2017

”Människan har alltid varit och kommer alltid att vara ett djur bland andra djur, en del av naturens mångfald. Under forntiden var naturen vårt skydd, vårt öde och vår religion. Nu har vi glömt denna visdom. Vi uppför oss som om vi var åtskiljda från naturen. Vi har förvandlats till skadedjur som förstör ekosystemet. Men tänk om naturen började kämpa emot?”

I sina akvareller i utställningen Vänta inte visar Antonio Arosa upp djuren som makthavare som motsätter sig att deras livsrum blir allt mindre.

Se på verken här