Menu

Sofie Jokinen, Manders of Time

8.9.–5.10.2017

Namnet på Sofie Jokinens utställning Meanders of Time hänvisar till den slingrande floden och tiden. Färdandes med båt fångar fotografierna flodlandskapen som för tankarna till romantikens målarkonst. Fantasi, känslor och frihet, alla karakteristiska uttrycksätt för tidsepoken är starkt närvarande i verken, men också det för tiden typiska sättet att förena

konst, forskning och teori. De konsthistoriska antydningarna spelar in på tolkningen av bildlandskapen. I ljuset av de internationella influenserna förefaller det bekanta nationalromantiska landskapet på samma gång välbekant och främmande. Jokinens verk uppstår i ett kontinuum inom problematiken kring tid och plats och medför nya plan till diskussionen.

 

Se på verken här